Türkiye'de Sağlık Siyaset Piyasa

Suggestions

Türkiye'de Büyük Burjuvazinin Gelişimi
Şen, Mustafa (1992-10-22)
Türkiye'de Çocuk Yoksulluğunun Dinamikleri
Dayıoğlu Tayfur, Meltem(2014-12-31)
Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde ortanın solu hareketi
Ayata, Ayşe (1995-01-01)
The Press portrayal of turban affair in Turkey
Alan, Aslı; Kaya, Raşit; Department of Political Science and Public Administration (2002)
he aim of this study is to analyze the press coverage of the turban affair in Turkey, which has been a controversial political issue for the last twenty years. In addition to symbolizing the revival of political Islam in the country, turban issue has also created an upward polarization in the society. In an attempt to highlight the role of the media on turban issue, textual analysis was implemented to the articles of columnists of five national dailies which assumed to be the representative of different ten...
Türkiye’nin Komşuları
Türkeş, Mustafa (İmge Kitabevi Yayınları, 2002-08-01)
Citation Formats
A. Göksel and R. Ö. Birler, Türkiye’de Sağlık Siyaset Piyasa. 2015.