Türkiye'de Sağlık Ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa

Suggestions

Türkiye'de Kamusal Alanda Hemşireliğin Kadın Kimliğiyle Olan İlişkisi
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2011-12-31)
Türkiye'deki Suriiyeli göçmenler için yükseköğretim politikaları: Fırsatlar ve mücadele alanları
Erdemir, Burcu (Emerald Ink Publishing, 2022-07-01)
Turkey has been hosting the largest Syrian refugee migration in the world since 2011, which has necessitated a continuous change in state-level measures to cater for the deficiencies of a forced displacement ranging from economic to social and educational instruments. Despite constructive national policies and legislation of the Turkish government and financial support, refugee access and enrollment in higher education (HE) stand as an issue for a number of reasons. The chapter aims to highlight opportuniti...
Türkiye'de evlilik ve aile danışmanlığı: Dünü, bugünü ve yarını
ÖZBAY, YAŞAR; Sümer, Zeynep (2021-05-30)
Türkiye Büyük Burjuvazisinin Anatomisi
Şen, Mustafa (1995-05-01)
Türkiye'de Çevreciliğin Dönüşümü: Hes Karşıtı Yerel Hareketler
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Projenin amacı Türkiye'de son yıllarda halkın doğrudan katılımıyla yaygınlaşan, yerelleşen ve böylece geleneksel çevrecilikten farklılaşan çevreciliğin anlaşılması, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan, bir çalışmadır. Son yıllarda Türkiye'nin hemen her bölgesinde Hidroelektrik (HES), Termik ve Nükleer Santral inşaatları ve işletimi gerçekleşmektedir. Bu sürece karşı gelişen toplumsal hareket geleneksel çevrecilikten farklıdır; ulusal-uluslar arası-yerel sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine dayalı v...
Citation Formats
A. Göksel and R. Ö. Birler, Türkiye’de Sağlık Ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa. 2017.