Türevlenebilir Manifoldlara Giriş

2016-01-01

Suggestions

General Topology- Differentiable Manifolds ( Math 709)
Ozan, Yıldıray(2020-3-25)
A multilevel structural model of mathematical thinking in derivative concept
Özdil, Utkun; Ubuz, Behiye; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2012)
The purpose of the study was threefold: (1) to determine the factor structure of mathematical thinking at the within-classroom and at the between-classroom level; (2) to investigate the extent of variation in the relationships among different mathematical thinking constructs at the within- and between-classroom levels; and (3) to examine the cross-level interactions among different types of mathematical thinking. Previous research was extended by investigating the factor structure of mathematical thinking i...
Türev konusunda uygulanan matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve öz-düzenleme becerilerine etkisi
Özturan Sağırlı, Meryem; Kırmacı, Uğur Selamet; Bulut, Safure (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı orta öğretim öğrencilerinin akademik başarısına matematiksel modelleme yöntemi ile öğretimi yapılan türev konusunun etkisinin incelenmesi olup, yarı-deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından iki adet başarı testi geliştirilmiş olup bu testler Doğu Anadolu Bölgesinin orta ölçekli bir ilinde yer alan Fen Lisesi’ nde on ikinci sınıfta öğrenim gören iki şubedeki toplam 37 öğrenciye ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin akademik ...
Model theory of derivation spaces
Kasal, Özcan; Pierce, David; Department of Mathematics (2010)
In this thesis, the notion of the derivation spaces is introduced. In a suitable two-sorted language, the first order theory of these structures is studied. In particular, it is shown that the theory is not companionable. In the last section, the language is expanded by predicate symbols for a dependence relation. In this language it is shown that the extension of the corresponding theory has a model companion. It is shown that the model companion is a complete, unstable theory which does not eliminate quan...
Derivative free multilevel optimization methods
Pekmen, Bengisen; Karasözen, Bülent; Department of Scientific Computing (2009)
Derivative free optimization algorithms are implementations of trust region based derivative-free methods using multivariate polynomial interpolation. These are designed to minimize smooth functions whose derivatives are not available or costly to compute. The trust region based multilevel optimization algorithms for solving large scale unconstrained optimization problems resulting by discretization of partial differential equations (PDEs), make use of different discretization levels to reduce the computati...
Citation Formats
Y. Ozan, Türevlenebilir Manifoldlara Giriş. 2016.