Türevlenebilir Manifoldlara Giriş

2016-01-01
Citation Formats
Y. Ozan, Türevlenebilir Manifoldlara Giriş. 2016.