Hafıza, Kişi Sürekliliği ve Ahlaki Sorumluluk

2009-07-01

Suggestions

Tanıma Belleğinde Madde ve Bağlam Modelleri Hakkında Bir Karşılaştırma
Aytaç, Sinem; Kılıç Özhan, Aslı (2018-12-01)
Hafızalardaki iyi öğretmen özellikleri
Tor, Dürdane; Engin Demir, Cennet (null; 2018-04-27)
Source strengthening in recognition memory
Aytaç, Sinem; Kılıç Özhan, Aslı; Department of Psychology (2019)
This thesis aimed to explore the list-strength paradigm in source recognition memory. Items can be strengthened through repetition, slower representation or deeper encoding either in different lists (pure-list) or within the same list (mixedlist). The strength-based mirror effect is the finding that when items are strengthened in a pure list, hit rates increase and false alarm rates decrease compared to the weakly encoded items. When a mixed-strength list is implemented, weak items’ recognition memory perfo...
Tanıma Belleğinde Testin Karıştırıcı Etkisinin Zamana Bağlı Değişimi
Kılıç Özhan, Aslı(2020-04-01)
Tanıma belleği daha önce çalışılan uyarıcıları yeni uyarıcılardan ayırabilme yetisidir. Önceki çalışmalar, tanıma belleğinde test listesinin sonlarına doğru bellek performansında azalma olduğunu ortaya koymuştur. Tanıma belleğine etki eden süreçleri açıklamak için çok sayıda model geliştirilmiştir. Bir grup model (bağlam modelleri), tanıma belleğini yalnızca uyarıcıların içerisinde yer aldığı bağlamların etkilediğini belirtirken, diğer bir grup model (madde modelleri) ise bağlama ek olarak, çalışılan d...
Inverse problems for a semilinear heat equation with memory
Kaya, Müjdat; Çelebi, Okay; Department of Mathematics (2005)
In this thesis, we study the existence and uniqueness of the solutions of the inverse problems to identify the memory kernel k and the source term h, derived from First, we obtain the structural stability for k, when p=1 and the coefficient p, when g( )= . To identify the memory kernel, we find an operator equation after employing the half Fourier transformation. For the source term identification, we make use of the direct application of the final overdetermination conditions.
Citation Formats
A. Sol, Hafıza, Kişi Sürekliliği ve Ahlaki Sorumluluk. 2009.