Hafızanın Rekonsolidasyon Süreci ve Serbest Çağrışım Tekniği Arasındaki İlişki Üzerine Nöropsikanalitik Bir İnceleme

2022-6
Bıçakçı, Ozan
Klasik koşullanma işleminin sonucunda, en başta nötr olan ve kişinin kendisinde herhangi bir tepki yaratmayan bir uyaranın koşulsuz bir uyaranla eşlenmesiyle, bu uyarana koşullu bir tepki verilmesi sağlanır. Bu sürecin geri çevrilmesi için ise söndürme işleminin uygulanması gerekmektedir. Fakat söndürme işleminin sonucunda ortaya birtakım problemler çıkabilmektedir. Bu problemler koşullu tepkinin yenilenmesi (renewal), eski durumuna dönmesi (reinstatement) ve kendiliğinden geri gelmesi (spontaneous recovery) olarak özetlenebilir. Hafızanın rekonsolidasyonu yaklaşımının ise bu problemlere bir çözüm sunduğu görülmüştür. Şöyle ki hafızanın bir kereye mahsus olarak depolandıktan sonra hayatına sabit ve kararlı bir yapıda devam etmesinden ziyade, her yeniden aktive oluşu (reactivation) ile yeniden kararsız hale geldiği ve sonrasında protein sentezleri ile birlikte tekrardan kararlı bir yapıya büründüğü öne sürülmektedir. Bu kararsız hale gelinen aşamada yapılan müdahalelerin ise orijinal hafızada değişikliğe sebep olabileceği ve böylece de klasik söndürme işleminin yol açtığı problemlere bir çözüm sunabileceği gösterilmektedir. Bu derlemede, psikanalizin temel yöntemlerinden olan serbest çağrışım tekniğinin, yukarıda bahsedilen hafızanın yeniden aktive oluşu ve kararsız hale gelişi durumlarını sağlayıp sağlayamayacağı ve bu sayede orijinal hafızada değişikliklere sebep olup olamayacağı nöropsikanalitik alanyazın ışığında incelenmektedir.

Suggestions

A Case study of problem solving in eye-tracking
Özdemir, Doruk; Çakır, Murat Perit; Department of Cognitive Sciences (2013)
Traditional theories of cognition have been critiqued for underestimating the role and contributions of embodied processes, more specifically the role of sensorimotor skills, in higher-order cognitive processes such as reasoning and problem-solving. Embodied theories of cognition have started to emphasize and illustrate the prominent roles of lower-level processes and sensorimotor skills in mental processes. This thesis aims to reveal the connection between higher cognitive skills, specifically problem-solv...
A new outlier detection method based on convex optimization: application to diagnosis of Parkinson's disease
TAYLAN, PAKİZE; Yerlikaya-Ozkurt, Fatma; Bilgic Ucak, Burcu; Weber, Gerhard Wilhelm (Informa UK Limited, 2020-12-01)
Neuroscience is a combination of different scientific disciplines which investigate the nervous system for understanding of the biological basis. Recently, applications to the diagnosis of neurodegenerative diseases like Parkinson's disease have become very promising by considering different statistical regression models. However, well-known statistical regression models may give misleading results for the diagnosis of the neurodegenerative diseases when experimental data contain outlier observations that l...
A computational model to investigate the effect of dopamine on neural synchronization in striatum
Elibol, Rahmi; Şengör, Neslihan Serap (2015-09-28)
© 2015 IEEE.Synchronous behavior of neural populations has been related to cognitive processes as attention, learning and has been considered as hallmarks of neurological disorders. The computational models of neural structures, even the simple ones, could give informative results which can improve our understanding of cognitive processes, arising due to collective activity of neurons. Here, a neurocomputational model for investigating the role of dopamine level on the synchronized behavior of medium spiny ...
The establishment of coherent phosphate uptake behaviour by the cyanobacterium Anacystis nidulans
Wagner, F; Sahan, E; Falkner, G (2000-08-01)
The physiological adaptation of the phosphate uptake behaviour of the cyanobacterium Anacystis nidulans (Synechococcus leopoliensis) has been studied under phosphate-deficient conditions. We show that, during additions of pulses of phosphate, the individual cells of a population potentially develop a coherent behaviour with respect to the kinetic and energetic properties of the high-affinity phosphate uptake system. These adaptive responses are independent of the amount of stored phosphate and the absolute ...
A Model for psychological distress among university students: mindfulness, decentering, reframing, and indirect effect of emotion regulation difficulties
Ünlü Kaynakçı, Fatma Zehra; Güneri, Oya; Department of Educational Sciences (2017)
The study aimed to examine the relationship between five facets of mindfulness (observing, describing, acting with awareness, non-judging of experience, and non-reactivity to inner experience), reframing, decentering and psychological distress with the mediating effect of emotion regulation difficulties. The participants of this study were 620 undergraduate students (429 females and 191 males) from a state university in Ankara. Experiences Questionnaire, Depression Anxiety and Stress Scale, Five Facet Mindf...
Citation Formats
O. Bıçakçı, “Hafızanın Rekonsolidasyon Süreci ve Serbest Çağrışım Tekniği Arasındaki İlişki Üzerine Nöropsikanalitik Bir İnceleme,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 300–316, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/98632.