Otuz Milyon Kelime

2018-01-01
Satılmış, Barış
Eret, Esra

Suggestions

On dokuzuncu Yüyzıldan Mübadele Sonrasına Osmanlı Protestan Rumları
Yıldırım, Onur(2015-12-31)
Bu proje tarihyazımında şimdiye değin kendine pek yer bulamamış olan bir cemaati incelemeyi hedeflemektedir. Bu cemaat on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Rum Ortodoks Kilisesi tarafından istenmeyen olarak ilan edilmiş olan Protestan Rum cemaatidir. Protestan Rumlar bir yandan Ortodoks Rum cemaatleri ile sorunları ve bir yandan da onlarla olan kaçınılmaz akrabalık ilişkileri tarafından şekillenen bir gelişim ve dönüşüm süreci yaşamıştır. Bu proje, Protestan Rumları Anadolu’nun kapalı bir cemaati o...
Changes in the consumption of Ottomans in the eighteenth century
Hoşgör Büke, Sümeyye; Orbay, Kayhan; Department of History (2019)
This thesis aims to investigate the change in consumption of the Ottomans in the eighteenth century through the analysis of the inheritance inventories. Istanbul, in the eighteenth century, has gone through a different socialization process by the effect of the several internal dynamics, and this study shows the effects of the socialization on the consumption patterns of the ordinary Ottomans. Although it is considered that the change in consumption has been directly linked by the economy, this thesis has r...
Yüzüncü Yılında Bauhaus: Kurgular / Söylemler / Tarihsellik
Pinar, Ekin (2019-12-01)
Yetmişli Yıllardan Günümüze Almanya’nın Yabancılar Politikası: Gelişimi ve Önceliklerin Değişimi
Okyayuz, Mehmet (UNHCR Yayınları, 2011-07-01)
Urban Transformation In The Eighteenth Century Ottoman City
Tankut, Gönül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Kentsel değişim yapısal değişimleri gerektirir. Bu nedenle de, tüm kentlerde onsekizinci yüzyılda böyle bir değişimden söz edilemez. Ayrıca, bu konuyu içeren kuramlar henüz tam gelişmemiştir. Bu nokta gözetildiğinde yapılan araştırmayı kuramsal bir tabana oturtmak amacı ile değişim(transforraation) ile yayilim(diffusion) olguları arasında bir analoji kurmak yoluna gidilmiştir. Üstelik, değişim matematik kavram olarak böyle bir benzetmeye olanak sağlamaktadır. Böylece, yayılım kuramından yararlanmak geçerli ...
Citation Formats
B. Satılmış and E. Eret, Otuz Milyon Kelime. 2018.