Akademik Danışmanların ve Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması

1995-01-01
Bu araştırmada, akademik danışmanların ve öğrencilerin verilen akademik danışmanlık hizmetini değerlendirmeleri karşılaş tınlmıştır. Araştırmaya ODTÜ’nün değişik bölümlerinden 287 akademik danışman ile 735 lisans öğrencisi katılmıştır. Akademik danışmanların ve öğrencilerin verilen akademik danışmanlık hizmetini değerlendirmelerini saptamak amacıyla btı araştırma için geliştirilen Akademik Danışmanlık Değerlendirme Formu’nun iki paralel şekli kullanılmıştır. Akademik danışmanlar ile öğrencilerin verilen hizmete yönelik görüşleri arasındaki farklar t-testi tekniği ile incelenmiştir. Sonuçlar genelde, öğrencilerin verilen hizmetin kalitesini akademik danışmanlardan anlamlı düzeyde (p<0.05) daha düşük değerlendirdiklerini göstermiştir.

Citation Formats
A. G. Demir, “Akademik Danışmanların ve Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması,” Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol. 2, no. 6, pp. 22–28, 1995, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70864.