The importance of teaching and learning nature of science through metacognitive strategies A synthesizing study

2015-10-28
Boğar, Yurdagül
Çakıroğlu, Jale
International Conference on Best Practices and Innovation in Education (INOVED 2015)

Suggestions

The relationship between greenery and self-regulation of children: The mediation role of nature connectedness
Bakir-Demir, T.; Kazak Berument, Sibel; Şahin Acar, Başak (Elsevier BV, 2019-10-01)
This study aimed to investigate the relationship between greenery around children's homes and their self-regulation skills through the mediator role of nature connectedness. The moderator role of perceptual sensitivity in the relationship between greenery and nature connectedness was also examined. Two hundred and ninety-nine children aged between 8 and 11 years old and their mothers participated in the study. The results indicated that the relationship between greenery and emotional and cognitive regulatio...
The Nature of Science Teachers Pedagogical content Knowledge in The Context of Education for Sustainable Development A Pilot Study
Yılmaz Yendi, Bahar; Öztekin, Ceren; Şahin, Elvan (2016-01-07)
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
Fiş, Ahmet Murat; Wasti, S. Arzu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Çalışmanın amacı, kaynak temelli görüşün öne çıkardığı değerli, nadir, kopyalanması ve ikamesi zor bir kaynak olmaya en uygun aday olan örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu yapılırken örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarına olan yansımaları aracılığı ile ölçülmüş, girişimcilik yönelimi ise beş alt boyutu ile çalışılmıştır. Türkiye gibi girişimciliğe çok ihtiyaç duymasına rağmen ekonomik ve kültürel anlamda teşvik edici unsurların yaygın olmadığı, gelişmekt...
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
Fiş, Ahmet Murat; Wasti, S. Arzu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6)
Çalışmanın amacı, kaynak temelli görüşün öne çıkardığı değerli, nadir, kopyalanması ve ikamesi zor bir kaynak olmaya en uygun aday olan örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu yapılırken örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarına olan yansımaları aracılığı ile ölçülmüş, girişimcilik yönelimi ise beş alt boyutu ile çalışılmıştır. Türkiye gibi girişimciliğe çok ihtiyaç duymasına rağmen ekonomik ve kültürel anlamda teşvik edici unsurların yaygın olmadığı, gelişmekte olan...
The Mediator Role of Human Strength between Egoistic Relative Deprivation and Subjective Well-Being
Ozdemir, Fatih; Islambay, Demet; Tekes, Burcu; Öner Özkan, Bengi (2016-07-01)
Citation Formats
Y. Boğar and J. Çakıroğlu, “The importance of teaching and learning nature of science through metacognitive strategies A synthesizing study,” presented at the International Conference on Best Practices and Innovation in Education (INOVED 2015), 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70986.