Ankara da ki Belediyelere Ait Açık Hava Oyun Alanlarının Risk İçeren Oyunlara Olanak Sağlaması ve Risk Alma Becerisini Desteklemesi Açısından İncelenmesi

2016-06-03
Banko, Çağla
Akdemir, Kadriye
Gemici, Merve
Şenyurt, Ezgi
Sevimli Çelik, Serap
3rd International Eurasian Educational Research Congress (2016)

Suggestions

Ankara da kentsel başkalaşım karşısında kentsel kimlik sorunu Kent merkezleri ve kamusal mekânlar
Bilsel, Fatma Cânâ (2009-01-01)
Ankara nın Modern Mimarlık Mirası Korunmalıdır
Altan, Tomris Elvan (2016-05-09)
A study on the structural and process quality of earlychildhood education and care centers in Ankara
Tekmen, Belkıs; Erdiller Akın, Zeynep Berna; Department of Educational Sciences (2005)
Due to the recognition of the significance of early childhood years worldwide there has been a dramatic increase in the number of early childhood education programs in Turkey. However, the increase in the quantity of such programs bring the question of quality. ın this study the structural and process quality of earlychildhood education and care centers in Ankara is investigated and compared depending on the institutions thay are affiliated to. The data for this study is gathered through a combination of qu...
Daily natural gas consumption prediction by MARS and CMARS models for residential users in Ankara
Yılmaz, Yavuz; Weber, Gerhard Wilhelm; Department of Scientific Computing (2015)
Energy efficient construction and operation of modern energy transmission and distribution systems is one of the major challenging problems in engineering area. Prior to every kind of natural gas related study, regardless of their financial or engineering features, demand forecast figures should be seen. Decision making of natural gas investment planning and operation in a city, region or country are highly important engineering problems that have very important economic effects. Determination of the total ...
Empirical Analysis of the Spatial Distribution of Organised Food Retailers in Ankara with Regard to Neighbourhoods’ Social, Economic and Physical Characteristics
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2014-01-01)
Kentleşme süreçleri ile perakende coğrafyasının dönüşümü arasındaki ilişki, 1900’lerin başından beri, kent planlama, coğrafya ve toplumbilim alanlarının ilgi odağı olmuştur. Geliştirilen farklı yaklaşımlar bu ilişkinin farklı boyutları üzerinde yoğunlaşmış, iki süreç arasındaki etkileşimin parçalarını nedensellikler üzerinden açıklamayı amaçlamıştır. Bu yazıda, Ankara kenti üzerine yapılan araştırma bulgularından yola çıkılarak geçmiş yaklaşımların parçacıl açıklamalardan öteye gitmediği, etkileşim sürecini...
Citation Formats
Ç. Banko, K. Akdemir, M. Gemici, E. Şenyurt, and S. Sevimli Çelik, “Ankara da ki Belediyelere Ait Açık Hava Oyun Alanlarının Risk İçeren Oyunlara Olanak Sağlaması ve Risk Alma Becerisini Desteklemesi Açısından İncelenmesi,” presented at the 3rd International Eurasian Educational Research Congress (2016), 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71386.