Tip-1 diyabet yönetiminde teknoloji kullanım pratikleri ve bu pratikler çerçevesinde şekillenen yeni kullanıcı profili üzerine vaka çalışması

2019-09-10
Kaya, Sezgi
Kaygan, Harun
Citation Formats
S. Kaya and H. Kaygan, “Tip-1 diyabet yönetiminde teknoloji kullanım pratikleri ve bu pratikler çerçevesinde şekillenen yeni kullanıcı profili üzerine vaka çalışması,” presented at the STS TURKEY 2018: Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, (10 - 12 September 2019 ), Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71524.