Department of Industrial Design, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (381)

Has File(s)
Yes (251)
No (130)

Author
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (24)
Hasdoğan, Gülay Fatma (24)
Şener Pedgley, Bahar (24)
Bakırlıoğlu, Yekta (23)
Doğan, Çağla (23)

Subject
Tasarım eğitimi (16)
Design education (11)
Sürdürülebilirlik (11)
Tasarım (10)
Ürün tasarımı (9)

Date Issued
1988 - 1989 (1)
1990 - 1999 (6)
2000 - 2009 (28)
2010 - 2019 (243)
2020 - 2022 (103)

Item Type
Conference Paper (359)
Conference (13)
Poster (3)
Presentation (2)
Proceedings Book (1)

Recent Submissions

Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak
Koyun, Havva Bilge (2022-09-30)
Tasarım disiplini dahil olduğu iktidar ağları ve ürettiği ilişkiler bakımından toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Bu ilişkiler tasarım alanında yapılan araştırmaların sonucunda etken olarak göz önünde ...
Attitudinal and Methodological Approaches towards Conceptualization of Empathy in Design
Kulaksız, Mert; Töre Yargın, Gülşen (2022-09-10)
The Redesign Studio: An Intensive Evidence-Based Approach for Ideating Product and UX/UI Improvements
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs (2022-09-08)
Digital Health Interventions For Promoting Sleep Wellbeing: A Design Approach Using Self-Determination Theory
Şener Pedgley, Bahar (2022-09-01)
Disorienting and Reorienting Design through Queer Phenomenology
Bakırlıoğlu, Yekta; Yetiş, Erman Örsan (2022-8-3)
Reconceptualising stakeholders for the management of distributed value creation networks through open design-led businesses
Bakırlıoğlu, Yekta; Hasdoğan, Gülay Fatma (2022-07-20)
Openly shared design knowledge and open-to-participate design processes present potential for democratising innovation through diffuse value creation networks that can diverge into different directions and design outcomes....
Reconceptualising stakeholders for the management of distributed value creation networks through open design-led businesses
Bakırlıoğlu, Yekta; Hasdoğan, Gülay Fatma (Design Management Institute; 2022-7-20)
Openly shared design knowledge and open-to-participate design processes present potential for democratising innovation through diffuse value creation networks that can diverge into different directions and design outcomes....
(Re)Materialization of Binaries: From Gender Stereotypes to Contemporary Masculine Product Characters
Koyun, Havva Bilge; Tönük Kruıthof, Damla (2022-05-24)
This study elaborates on translating gender codes into product forms through materialization of binaries. Exploring binary conceptualization of gender through a framework that draws on feminist STS combined with a material...
Sahip Bakım Kalitesini İyileştirmeye Yönelik Olarak Köpek Aktivite Takip Sistemlerinin Potansiyellerinin Keşfedilmesi
Tokat, Aslıhan (2022-02-23)
As with the proliferation of the Internet of Things [IoT], wearable technologies are expanding to include animals promising to enrich the everyday lives of both humans and animals through the smart experiences they offer. ...
A Story of Plastics becoming Bio-plastics: Constructing Bioplastic-ness
Tönük Kruıthof, Damla; Fisher, Tom (2022-02-16)
This paper revisits histories of plastics and presents the recent history of Bioplastics. From examples of the first industrially produced plastics, which had bio-origins, through to the crisis of the petrochemical plas...
OTURUM 2: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tasarım
Bakırlıoğlu, Yekta; Yetiş, Erman Örsan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Yekta Bakırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım BölümüDr. Erman Örsan Yetiş, Manchester Üniversitesi, Kriminoloji Bölümü
Döngüsel Davranış Bağlamında Tasarımcı Kimliği: Tasarım Eğitimi Açısından Genel Bir Bakış
Ayhan, Seher Naz; Gelmez, Koray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Döngüsel ekonomi sistem değişiklikleri, işbirlikçi ve yenilikçi yaklaşımları gerektiren bir düşüncedir. Bu doğrultuda döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyen yeni davranış şekilleri “döngüsel davranış” kavramı olarak karşım...
Maddenin Halleri ve Tasarım: Bir Analoji
Bağlı, Hümanur; Timur, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı, tasarımı üç farklı safhaya ayırmayı dener ve bu farklı safhaları, fizikteki maddenin hallerini analojik bir yapı olarak kullanarak açıklamayı, anlamayı ve geliştirmeyi amaçlar. Tasarımı katı, sıvı ve gaz olarak sı...
6-12 Aylık Bebekler İçin Porselen Beslenme Seti Tasarımı
İlter Duman, Hilal Ecren; Aydın, Hüseyin; Hızlı Güldemir, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tamamlayıcı beslenme döneminde kullanılan kapların porselen veya cam olması çocuk sağlığı uzmanları tarafından önerilmektedir ancak pazarda bu amaca özel olarak tasarlanmış bir ürün olmadığı saptanmıştır. Tamamlayıcı besle...
6-9 Yaş Grubu Çocukların Ev İçi Hareketliliklerini Arttırmayı Hedefleyen Yardımcı Mobilya Tasarım Projesi
Tekin, Betül; Curaoğlu, Füsun; Özaslan, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Covid-19 Pandemisi nedeniyle uzun süreli evde zaman geçiren çocukların, fiziksel ve zihinsel gelişim süreçleri için gereksinim duydukları oyun aktiviteleri kısıtlanmıştır. Oysa çocuk oyunla gelişir. Özellikle altı-dokuz ya...
Çocukların Tiktok Kullanımı İçin Bir Ebeveyn Filtreleme Seçeneği Tasarlama ve Değerlendirme
Tektunalı, Ege; Ünal, Ece; Güney, Aslı Yaren; Baykal, Gökçe Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde çocukların en fazla kullandığı sosyal medya araçları video paylaşım platformlarından oluşmaktadır. Bu uygulamaların başında hem çocuk kullanıcı sayısı en hızlı artan hem de çocuklara yönelik bir ebeveyn denetim v...
“Atsan Atılmaz Satsan Satılmaz”: Evdeki Vazgeçilmez Nesneleri Keşfetmek
Gürel, Rengin; Merzalı Çelikoğlu, Özge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tasarlanan nesne kullanıcıyla buluştuktan sonra söz konusu tasarımın kullanım durumları tasarımcının bilgisi ve kontrolü dışına çıkar. Öte yandan söz konusu kullanımlar tasarımcılar için kıymetli veriler sunmaktadır. Çalış...
Dijital Bir Deneyimin ‘Phygital’ Olarak Yeniden Tasarımı
Tatlısu, Enver; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Dijital ürünlerin günlük yaşantımızdaki yerinin her geçen gün arttığı, birçok anlam ve değerin buharlaşarak dijital arayüzlerin içerisine çekildiği günümüzde, fiziksel yaşamın zenginliklerini yeniden ürün-kullanıcı etkileş...
Dağıtılmış Üretim İçin Tasarım Temelli Alternatif İş Modelleri
Bakırlıoğlu, Yekta (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu çalıştayda, alternatif yerel iş modellerini olanaklı kılmak ve sürdürmek için açık tasarımların seri üretiminin potansiyelini keşfetmeyi amaçlayan Seri Üretilmiş Açık Tasarımlar Yoluyla Dağıtılmış Üretim (DF-MOD) TÜBİTA...
Kullanıcı Davranış Değişimini Etkileyen Değişkenlerin ve Sürdürülebilir Davranışların Analizi: Hane İçinde Mutfak Pratikleri (Eylemleri) Üzerine Bir Vaka Çalışması
Dağlı, Bengü; Turan, Ahmet Zeki (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde doğal kaynakların tükenmesi, aşırı tüketim sonucunda türlerin yok olması, çevresel problemler, dünya ve insanlık için yeni çözüm arayışlarını zorunlu kılmıştır. Bu araştırmanın çıkış noktası, sürdürülemez tüketim...
Citation Formats