Department of Industrial Design, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (367)

Has File(s)
Yes (243)
No (124)

Author
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (24)
Şener Pedgley, Bahar (24)
Doğan, Çağla (23)
Korkut, Fatma (23)
Bakırlıoğlu, Yekta (20)

Subject
Tasarım eğitimi (14)
Design education (11)
Sürdürülebilirlik (11)
Endüstriyel tasarım eğitimi (8)
Tasarım (8)

Date Issued
1998 - 1999 (3)
2000 - 2009 (28)
2010 - 2019 (243)
2020 - 2022 (93)

Item Type
Conference Paper (346)
Conference (13)
Poster (3)
Presentation (2)
Proceedings Book (1)

Recent Submissions

The Redesign Studio: An Intensive Evidence-Based Approach for Ideating Product and UX/UI Improvements
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs (2022-09-08)
Digital Health Interventions For Promoting Sleep Wellbeing: A Design Approach Using Self-Determination Theory
Şener Pedgley, Bahar (2022-09-01)
Disorienting and Reorienting Design through Queer Phenomenology
Bakırlıoğlu, Yekta; Yetiş, Erman Örsan (2022-8-3)
Reconceptualising stakeholders for the management of distributed value creation networks through open design-led businesses
Bakırlıoğlu, Yekta; Hasdoğan, Gülay Fatma (Design Management Institute; 2022-7-20)
Openly shared design knowledge and open-to-participate design processes present potential for democratising innovation through diffuse value creation networks that can diverge into different directions and design outcomes....
Sahip Bakım Kalitesini İyileştirmeye Yönelik Olarak Köpek Aktivite Takip Sistemlerinin Potansiyellerinin Keşfedilmesi
Tokat, Aslıhan (2022-02-23)
As with the proliferation of the Internet of Things [IoT], wearable technologies are expanding to include animals promising to enrich the everyday lives of both humans and animals through the smart experiences they offer. ...
Bir Ürün Fikri Geliştirme Yöntemi Olarak Hikâye Tamamlama
Tüfek, Tuğçe Ecem; Gelmez, Koray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Birer pratik olarak ele alındıklarında tasarlama ile yazma süreçleri arasında çeşitli paralelliklerden bahsedilebilir (Orr & Blythman, 2002). Yazma aktiviteleri, tasarımın pratik ve bilişsel süreçlerinin çeşitli aşamaların...
6-9 Yaş Grubu Çocukların Ev İçi Hareketliliklerini Arttırmayı Hedefleyen Yardımcı Mobilya Tasarım Projesi
Tekin, Betül; Curaoğlu, Füsun; Özaslan, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Covid-19 Pandemisi nedeniyle uzun süreli evde zaman geçiren çocukların, fiziksel ve zihinsel gelişim süreçleri için gereksinim duydukları oyun aktiviteleri kısıtlanmıştır. Oysa çocuk oyunla gelişir. Özellikle altı-dokuz ya...
Kanserle Mücadele Eden Çocuklarla Katılımcı Tasarım Sürecinde İletişim: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Oyun Alanı Örneği
Örnekoğlu Selçuk, Melis; Hasırcı, Deniz; Tunç Cox, Ayça (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Katılımcı tasarım, kullanıcının da tasarım sürecine anlamlı katılımının sağlanması ve tasarlanan çevre veya ürünün üzerinde söz hakkına sahip olması anlamına gelir. Özellikle çocuklar tasarım süreçlerine dahil edildiğinde ...
Çocukların Tiktok Kullanımı İçin Bir Ebeveyn Filtreleme Seçeneği Tasarlama ve Değerlendirme
Tektunalı, Ege; Ünal, Ece; Güney, Aslı Yaren; Baykal, Gökçe Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde çocukların en fazla kullandığı sosyal medya araçları video paylaşım platformlarından oluşmaktadır. Bu uygulamaların başında hem çocuk kullanıcı sayısı en hızlı artan hem de çocuklara yönelik bir ebeveyn denetim v...
OTURUM 3: Tasarımda Ontolojik Oluşlar, Edişler, Yapışlar
Kurtgözü, Aren; Tönük Kruıthof, Damla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Oturum Başkanları : Dr. Öğr. Üyesi Aren Kurtgözü, TED Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Damla Tonuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak
Koyun, Havva Bilge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tasarım disiplini dahil olduğu iktidar ağları ve ürettiği ilişkiler bakımından toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Bu ilişkiler tasarım alanında yapılan araştırmaların sonucunda etken olarak göz önünde ...
OTURUM 4: Tasarımın Hakikat Arayışında Temsilin Meşruiyeti
Güneş, Serkan; Toğay, Abdullah; S. Kesdi, Hatice (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Hakikati arama ve öğrenme isteği nesnel gerçekliği düşüncede oluşturma ve somutlaştırma arzusundan gelir. Birey hakikatle arasındaki derin boşluğu doldurmak amacıyla, hem hakikatle bir şekilde ilişkisini koruyan hem de bir...
‘Sosyal Etki İçin Tasarım Nasıl Yapılır Kılavuzu’nun Sömürgesizleştirme Lensiyle Eleştirel Analizi
Şekercioğlu, Gözde (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Rockefeller Vakfı sponsorluğunda IDEO liderliğinde geliştirilen ‘Sosyal Etki için Tasarım Nasıl Yapılır Kılavuzu’, Batı’nın Doğu’ya sahadaki problemlerin çözümüne yönelik indirgemeci bir yaklaşım ile sunduğu bir yöntemdir....
OTURUM 2: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tasarım
Bakırlıoğlu, Yekta; Yetiş, Erman Örsan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Yekta Bakırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım BölümüDr. Erman Örsan Yetiş, Manchester Üniversitesi, Kriminoloji Bölümü
Tasarımın Tesellisi: Özne ve Nesnenin Zoraki Ayrımında Boynu Bükükler
Timur, Şebnem; Babadağ, Murad (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı, “tasarım”ın ontolojisi üzerine – tasarımın düşünme, üretme, yapma, ifa etme yaklaşımlarını, ele alış biçimlerini – irdeleyen çalışmalara kapı açan bu davete cevaben kaleme alınmıştır. Heskett tasarımı şöyle tanım...
Antroposen ve Nesne Yönelimli Ontoloji Arabulucusu Olarak Davranış Değişimi
Şahin, Betül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu metin hiçbir ispat iddiasında değildir. Antroposen ile nesne yönelimli ontoloji (NYO) arasındaki ilişkiyi davranış değişimi perspektifinden inceleyerek bir tartışma ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sayede, kapsamlı sos...
Yaşantının İzleri Üzerinden İkamet Etmenin Serüveni: Ev Kayıtları
Öz Yılmaz, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Yaşamanın iz bırakması ve ikamet etmenin anlatısı üzerinden gündelik hayat ikamet edenlerin yarattığı kolektif bir bellektir. Anlatı kuran sadece mekanlar, eşyalar ya da kişiler değildir. Tozun, kirin, lekelerin, çürükleri...
Nesnelerin Tatlı Telaşı: Senaryo Analizi Yöntemi ile Yemek Sunumlarında Kullanılan Objelere Dair Bir İnceleme
Tok, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu çalışmanın hedefi, gündelik nesneler ile kullanıcıların, tasarımcıların ve üreticilerin karşılıklı ve çok yönlü etkileşimlerini, gündelik hayat pratiklerinden örneklerle, tasarımcı merkezli ya da iyi tasarım odaklı yakl...
Kullanıcı Davranış Değişimini Etkileyen Değişkenlerin ve Sürdürülebilir Davranışların Analizi: Hane İçinde Mutfak Pratikleri (Eylemleri) Üzerine Bir Vaka Çalışması
Dağlı, Bengü; Turan, Ahmet Zeki (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Günümüzde doğal kaynakların tükenmesi, aşırı tüketim sonucunda türlerin yok olması, çevresel problemler, dünya ve insanlık için yeni çözüm arayışlarını zorunlu kılmıştır. Bu araştırmanın çıkış noktası, sürdürülemez tüketim...
OTURUM 7: Çocuk ve Tasarım: Çocuğu Hedef Alan Tasarımlarda Paydaş ve Etkileşim Çoğulluğu
Baykal, Gökçe Elif; Oygür, Işıl; Kay, İpek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Çocuğu hedef alan tasarımlar çoğunlukla tekil kullanıcı ile tasarım arasındaki ilişkiye odaklansa da, teknolojinin çocukların gündelik hayatları ile birleşmesi bu ilişkideki karmaşık ağların dinamiklerine dikkat çekmektedi...
Citation Formats