Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikası

2019-01-01

Suggestions

Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine (2014-01-01)
Bu çalışmada Türkiye’de neoliberal kentsel politikaların yasal ve kurumsal yapısının son otuz yılda geçirdiği değişimler incelenmektedir. İncelemede merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve güç kaymalarına vurgu yapılarak, farklı toplumsal aktörlerin karar verme süreçlerine katılımına dikkat çekilmektedir. Türkiye’de farklı aşamalarla biçimlenen neoliberal kentsel politikalar, çekilme (roll-back) ve açılma (roll-out) aşamaları kapsamında tartışılmaktadır (Peck ve Tickell, 2002). Birinci aşama, 1980’l...
Turkish Urban Professionals And The Politics Of Housing, 1960-1980
Batuman, Bülent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
As Castells (1977) has argued, a major dynamic of urban politics is the specific forms of social struggle generated in the city around urban services that are consumed collectively. In Turkey, similar to other Third World countries experiencing rapid urbanization after the Second World War, the most crucial question regarding such services was the chronic problem of housing and squatters. This article will analyze the politics of the housing question between 1960 and 1980. As will be shown below, the politi...
Financing the Preservation of Historical Buildings in Turkey
Ulusan, Evrim; Ersoy, Melih (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-1-01)
According to the Turkish legal system, immovable cultural properties are identified either as single properties or conservation areas. Once registered as cultural heritage by the state, development rights on immovable properties are strictly restricted, and the owner is responsible for the building’s maintenance, repair and restoration costs. Since maintenance expenses of a building increase with time, owners of historic buildings eventually face greater financial burdens than most can bear, resulting in th...
Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 sonrası Tarihçesi ve Gelişimi
Ulutaş Aydoğan, Selda; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman (null, 2016-01-01)
Türkiye’nin Modern Mimarlık Mirasının Kapsamı ve Çeşitliliği
Altan, Tomris Elvan; Omay Polat, Elvan Ebru; Yöney, Nilüfer (2019-12-01)
Citation Formats
İ. S. Akçomak, Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikası. 2019, p. 224.