Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 sonrası Tarihçesi ve Gelişimi

2016-01-01
Ulutaş Aydoğan, Selda
Erdil, Erkan
Pamukcu, Mehmet Teoman

Suggestions

Türkiye'de Modern Mimarlığın Sınırları: Dalokay ve Tekelioğlu
Güzer, Celal Abdi (Koç Üniversitesi VEKAM, 2020-01-01)
"Türkiye’de Modern Mimarlığın Sınırları: Dalokay ve Tekelioğlu" başlıklı bölümde1950'ler sonrasında Türkiye modern mimarlık ortamında öne çıkan mimarlar Vedat Dalokay ve Nejat Tekelioğlu'nun mimari yaklaşım yapıları üzerinden dönemin mimarlık anlayışı ve uluslararası ortamla kurduğu ilişki araştırılmakta ve değerlendirilmektedir.
Türkiye'de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri
Yavuz, Nilay (2018-05-01)
Türkiye bilim ve teknoloji politikası üzerine notlar
Erdil, Erkan (2013-04-01)
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
Türkiye Teknoloji Politikalarına Kısa Bir Bakış
Erdil, Erkan (2010-01-01)
Citation Formats
S. Ulutaş Aydoğan, E. Erdil, and M. T. Pamukcu, Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 sonrası Tarihçesi ve Gelişimi. 2016.