Hide/Show Apps

Kızılötesi ısıl görüntüleme ile yüzey suyu akaçlama düzeneklerinin incelenmesi Ağzıkarahan örneği

2015-06-03
Tavukçuoğlu, Ayşe
Düzgüneş, Arda
Caner Saltık, Emine
Demirci, Şahinde