Kızılötesi ısıl görüntüleme ile yüzey suyu akaçlama düzeneklerinin incelenmesi Ağzıkarahan örneği

2015-06-03
Tavukçuoğlu, Ayşe
Düzgüneş, Arda
Caner Saltık, Emine
Demirci, Şahinde
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu, A. Düzgüneş, E. Caner Saltık, and Ş. Demirci, “Kızılötesi ısıl görüntüleme ile yüzey suyu akaçlama düzeneklerinin incelenmesi Ağzıkarahan örneği,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71746.