Hide/Show Apps

Kızılötesi ışık dedektörlerinde kullanılan ya da kullanılması düşünülen bazı silisyum alaşımlarının hazırlanması, incelenmesi ve geliştirilmesi

Download
1995
Turan, Raşit
Katırcıoğlu, Bayram
Atılgan, İsmail
Özder, Serhat
Bu çalışmada, bazı silsiyum alaşımlarının üretimi ve incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu alaşımlar kullanılarak üretilen Schottky eklemlerin elektrik ve optik özellikleri incelenerek ortaya çıkartılmıştır. İlk olarak CrSİ2/Si ekleminin üretimi ve incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu eklemin üretim aşamaları incelenerek kontrol altına alınmıştır. Akım-voltaj eğrileri çeşitli sıcaklıklarda ölçülerek elektrik özellikleri ayrıntıları ile incelenmiştir. Daha sonra CrSİ2/Si ekleminin ışığa tepkisi incelenerek dedektör olarak davranışı incelenmiştir. Bu ölçümlerde bu eklemin temel özellikleri ve parametreleri ortaya çıkartılmıştır. Projenin ikinci ayağında PtSi filmleri ve PtSi/Si eklemleri üretilerek incelenmiştir. PtSi filmlerinin tabaka direnci ölçülmüş; PtSi/Si eklemlerinin ise optik tepkisi ve elektrik özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların hem beklentilerle hem de birbirleri ile uyum içinde olduğu görülmüştür.