Meksika'da Kırsal Kalkınma Politikaları ve Mücadele Dinamikleri

Suggestions

Meksika’da tarım politikaları ve kırsal mücadele dinamikleri
Topal Yılmaz, Aylin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
Bu çalışma Meksika’da köylülüğün ve küçük üreticiliğin topraktan koparılma sürecini incelemeyi amaçlıyor. Çalışma, 1910 Devrimi’nden itibaren uygulanan tarımsal ve kırsal kalkınma politikalarına ilişkin bir dönemleme yaparken aynı zamanda bu politikaların çiftçi ve köylü mücadele dinamikleri üzerine etkilerini tartışıyor. Bugün kırsal bölgelerde yaşayan hane halkları göçmen havaleleri ve devletin nakit yardımları gibi dışarıdan gelecek gelir kaynaklarına bağımlı hale getirilirken, bu iki kaynağın yerini alm...
Mısır Dış Politikasının Toplumsal ve Bölgesel Temelleri
Altunışık, Meliha (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2022-05-01)
1997 Eğitim Reformunun Eğitim Çıktıları Üzerindeki Etkisi Sosyoekonomik Gruplara Göre Nasıl Farklılaşmıştır?
Kırdar, Murat Güray; Dayıoğlu Tayfur, Meltem(2013-12-31)
Bu çalışma 1997 yılında gerçekleşen eğitim reformunun, ki bu reform zorunlu eğitim süresini 5 yıldan 8 yıla çıkarmıştır, eğitim çıktıları üzerindeki etkisinin farklı sosyoekonomik gruplar arasındaki eğitim farklılıklarını nasıl değiştirdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye’de farklı sosyoekonomik gruplar arasında – örneğin cinsiyet, kır/kent durumu, ana dil ve anne/baba eğitimine göre – önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda, yeni eğitim yasası bu farklılıkları azaltmış mıdı...
The nexus between renewable energy consumption, environmental pollution, and socio-economic variables in Africa: An econometric approach
Owusu, Phebe Asantewaa; Ergün, Selim Jürgen; Rivas, M. Fernanda; Sustainable Environment and Energy Systems (2018-7)
This thesis explores the nexus between renewable energy consumption, the environment, the society and the economy in Africa. Twenty-one African countries are studied for the period of 1990 – 2013. This thesis tries to achieve two things: first, to examine the validity of the environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis for Africa controlling for renewable energy usage, and second, to ascertain the effects of some economic and societal variables on renewable energy consumption. The results of the study rejec...
Rural Habitation in Syria: The Culture of Traditional Architecture and Its Role in the Reconstruction Process
Al asali, M. Wesam ; Shahin, Iyas (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-10-12)
This paper investigates the positive role traditional architecture can play during reconstruction, particularly in rural Syria, and highlights the effective impact cultural and social participation have on the process. In addition to exploring the possibilities offered by traditional architecture and its implementation within the strategic vision of reconstruction, this research also takes into account the authenticity of rural society and the diversity of urban identity in Syria. This article consists of ...
Citation Formats
A. Topal Yılmaz, “Meksika’da Kırsal Kalkınma Politikaları ve Mücadele Dinamikleri,” presented at the 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (14 - 15 Kasım 2009), ODTÜ KKM Ankara, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71750.