Citation Formats
A. Topal Yılmaz, “Meksika’da Kırsal Kalkınma Politikaları ve Mücadele Dinamikleri,” presented at the 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (14 - 15 Kasım 2009), ODTÜ KKM Ankara, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71750.