Meksika’da tarım politikaları ve kırsal mücadele dinamikleri

Bu çalışma Meksika’da köylülüğün ve küçük üreticiliğin topraktan koparılma sürecini incelemeyi amaçlıyor. Çalışma, 1910 Devrimi’nden itibaren uygulanan tarımsal ve kırsal kalkınma politikalarına ilişkin bir dönemleme yaparken aynı zamanda bu politikaların çiftçi ve köylü mücadele dinamikleri üzerine etkilerini tartışıyor. Bugün kırsal bölgelerde yaşayan hane halkları göçmen havaleleri ve devletin nakit yardımları gibi dışarıdan gelecek gelir kaynaklarına bağımlı hale getirilirken, bu iki kaynağın yerini alması niyetiyle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren uygulanmaya konulan kır-kent projeleriyle birlikte tarımsal emeğin büyük oranda kırsal sınai işçi rezervi haline dönüştürülmesinin olanaklılıkları sınanıyor.