Organik Kirleticiler İzleme Kılavuzu

2017-01-01
Telli Karakoç, Fatma
Ünlü, Vesile Selma
Okay, Oya
Yılmaz, Atilla
Atabay, Hakan
Atabay, Hakan
Duman, Muhammet
Özhan, Koray
Pazı, İdil
Canlı, Oltan
Canlı, Oltan
Citation Formats
F. Telli Karakoç et al., Organik Kirleticiler İzleme Kılavuzu. 2017, p. 387.