Organik Kirleticiler İzleme Kılavuzu

2017-01-01
Telli Karakoç, Fatma
Ünlü, Vesile Selma
Okay, Oya
Yılmaz, Atilla
Atabay, Hakan
Atabay, Hakan
Duman, Muhammet
Özhan, Koray
Pazı, İdil
Canlı, Oltan
Canlı, Oltan

Suggestions

Organik kirleticiler izleme kılavuzu
Telli Karakoç, Fatma; Ünlü, Vesile Selma; Okay, Oya; Yılmaz, Atilla; Atabay, Hakan; Duman, Muhammet; Özhan, Koray; Pazı, İdil; Canlı, Oltan; Akyürek, Hacer; Koyuncu, Nurgül; Mısırlıoğlu, Muhsine; Özdoğan, Dursun; Şenel, Meryem; Yıldırım, Özge (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017-01-01)
Selection and utilization of criteria for process development in green production of organic chemicals
Haydaroğlu, Şencan; Gürkan, Türker; Department of Chemical Engineering (2008)
Sustainability and green engineering are two main concepts considered throughout this study. Sustainability deals with the utilization of renewable and replaceable sugar-based twelve most promising building blocks included in the report prepared by U.S. Department of Energy and green engineering concept is related with the incorporation of environmental performance criteria to chemical process design. Process performance criteria at the conceptual design stage are selected as persistence, bioaccumulation an...
Empirical investigation on the determinants of organic food purchasing behavior
Dinç Cavlak, Özge; Özdemir, Özlem; Department of Political Science and Public Administration (2019)
The main motivation of this thesis is to reveal the determinants of organic food purchasing behavior of individuals by improving a psychological model and try to elicit individuals’ willingness to pay estimates for each attribute of organic foods in an experimental setting. In the first essay, we aim to reveal the determinants of organic food purchasing behavior within the Theory of Planned Behavior framework, and the basic model is extended by incorporating food safety concern, health consciousness, trust,...
Organik atıkların anaerobik arıtımı ve biyogaz eldesi: Türkiye özelinde potansiyel ve teknolojik uygulanabilirlik
Demirer, Göksel N; Duran, Metin; Bayramoğlu, Tuba Hande; Güven, Engin; Uğurlu, Örgen; Tezel, Ulaş (1999-11-18)
Organik Tarım Üretimini Özendirmek İçin Optimal Teşvik Yöntemleri
Gülseven, Osman(2010-12-31)
Bu araştırmanın amacı Organik Tarım Ürünleri için tüketicilerin vermek istedikleri fiyat primini hesaplamaktır. Proje kapsamında ilgili ürünlerin organik ve konvensiyonel olarak algılananma biçimine bağlı olarak değişen tüketici davranışının analiz edilmesi planlanmaktadır. Bu analizin uygulamalı olarak yapılması için bir anket hazırlanması ve belli başlı ürünler için bu anket sonuçlarının değerlendirilmesi sözkonusudur. Projenin sonucunda Türk halkının organik ürünlere bakış açısının, tüketici karakterler...
Citation Formats
F. Telli Karakoç et al., Organik Kirleticiler İzleme Kılavuzu. 2017, p. 387.