Graduate School of Marine Sciences, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (54)

Has File(s)
No (49)
Yes (5)

Author
Kıdeyş, Ahmet Erkan (17)
Tuğrul, Süleyman (9)
Uysal, Zahit (8)
Yücel, Mustafa (8)
Atabay, Hakan (6)

Subject
Zooplankton (2)
Abundance (1)
Amnesic shellfish poisoning (1)
Arsenic (1)
Atmospheric Science (1)

Date Issued
1997 - 1999 (11)
2000 - 2009 (5)
2010 - 2019 (26)
2020 - 2022 (12)

Item Type
Book Chapter (46)
Book (3)

Recent Submissions

Studying Tunicata WBR Using Botrylloides anceps
Karahan, Arzu; Öztürk, Esra; Temiz , Berivan; Blanchoud, Simon (Springer, London/Berlin , 2022-03-01)
Tunicates are marine filter-feeding invertebrates that can be found worldwide and which are the closest phylogenetic group to the vertebrates (Craniata). Of particular interest, colonial tunicates are the only known chorda...
Türkiye Derin Denizlerinde Anaerobik ve Kemosentetik Ekosistemler
Yücel, Mustafa; Akçay, İsmail; Ermiş, Esra; Esti, Mertcan; Tanık, Gamze (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 2021-11-01)
Studying Tunicata WBR using Botrylloides anceps
Karahan, Arzu (Springer, London/Berlin , 2021-10-01)
Tunicates are marine filter-feeding invertebrates that can be found worldwide and which are the closest phylogenetic group to the vertebrates (Craniata). Of particular interest, colonial tunicates are the only known chorda...
Dalgıçgiller, Fırtınakırlangıcıgiller, Yelkovangiller, Batağangiller, Flamingogiller
Özkan, Korhan (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2021-07-01)
İklim Değişikliğinin İstilacı Yabancı Türlerin Başarısına Etkisi
Karahan, Arzu (TÜDAV, 2021-04-01)
İstilacı yabancı türler, doğal alanlarının dışındaki yerlere giren ve oradaki biyoçeşitliliğiolumsuz yönde etkileyen türlerdir. Doğu Akdeniz istilacı tür baskısından en fazla etkilenenalanlardan biridir. Bunun en önemli...
İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri
Salihoğlu, Barış; Şahin, Ezgi; Ibello, Valeria; Yücel, Mustafa (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 2021-03-01)
Management responses to non-indigenous species in the Mediterranean and the Black Sea in the face of climate change
Gücü, Ali Cemal; Ulman, Aylin; Morello, Betulla; Bernal, Miguel (FAO, Rome , 2021-02-01)
Metodologie analitiche per la misura dei valori di composizione isotopica di carbonio, azoto e ossigeno in differenti comparti del sistema marino.
Mario, Sprovieri; Maurizio, Ribera d'Alcala; Michele, Giani; Carolina, Cantoni; Leonardo, Langone; Ibello, Valeria (ISPRA, 2021-01-01)
Dalgıçgiller, Fırtınakırlangıcıgiller, Yelkovangiller, Batağangiller, Flamingogiller
Özkan, Korhan (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2021-01-01)
Marmara Denizi’nin Geçirdiği Biyojeokimyasal Değişimler Bağlamında 2021 Müsilaj Patlaması, Güncel Baskılar ve Çözüm Önerileri
Mantıkçı, Mustafa; Yücel, Mustafa; Özkan, Korhan; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Örek, Hasan; ARKIN, ŞADİ SİNAN; TUĞRUL, SÜLEYMAN; Tezcan, Devrim; SALİHOĞLU, BARIŞ; Akçay, İsmail; Özhan, Koray (TÜBA, 2021-01-01)
Dynamic ecology in GNU octave
Akoğlu, Ekin (Zenodo, 2020-11-23)
Kararlı İzotop
Kaymak, Nehir; Çakıroğlu, Ayşe İdil; Özkan, Korhan; Akın, Şenol (Nobel Yayınevi, 2020-01-01)
Floating Macro Litter in European Rivers - Top Items
Gonzalez Fernandez, Daniel; Hanke, Georg; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Ortega, A; Vidal, A S; Bruge, Antoine; ÖZTÜRK, BAYRAM; Palma, Carla; Santinelli, Chiara; Duijsings, Daan; Barcelo, Damia; Dimitiriu, Elias; RojoNieto, Elisa; Ferreira, Fernando; Bessa, Filipa; Suaria, G (Publications Office of the European Union, 2018-01-01)
Black Sea
Todorova, Nadezhda; Alyomov, Sergey; Chiotoroiu, Bc; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Osadchaya, Ts; Rangelov, Miroslav; Salihoğlu, Barış; Vasilev, Vasili (Elsevier Science, 2018-01-01)
Organik Kirleticiler İzleme Kılavuzu
Telli Karakoç, Fatma; Ünlü, Vesile Selma; Okay, Oya; Yılmaz, Atilla; Atabay, Hakan; Atabay, Hakan; Duman, Muhammet; Özhan, Koray; Pazı, İdil; Canlı, Oltan; Canlı, Oltan (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017-01-01)
Long-term impacts of anthropogenic nutrient inputs on the Black Sea upper (oxic-suboxic) layer chemistry
Tuğrul, Süleyman (Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), 2017-01-01)
Biyolojik çeşitlilik ve deniz çöpleri çalışmalarında trol yöntemi kullanım kılavuzu
Tıraşın, Eyüp Mümtaz; Ünlüoğlu, Aydın; Gücü, Ali Cemal; Düzgüneş, Ertuğ; Yüksek, Ahsen; İşmen, Ali; Cihangir, Bülent; Mutlu, Cengiz (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017-01-01)
Prospects for marine protected areas in the Turkish Black Sea
Öztürk, Bayram; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Arkin, Sinan; Keskin, Çetin; Topaloğlu, Bülent; Öztürk, Ayaka Amaha (John Wiley & Sons Ltd., 2017-01-01)
As stated in the Black Sea Transboundary Diagnostic Analysis 2007 (BSC, 2007) and confirmed in the Black Sea Strategic Action Plan 2008, Marine Protected Areas (MPAs) form a key element of the ecosystem‐based approach to m...
Modelling as a Management Tool
Fach, Bettina A; Salihoğlu, Barış; Arkın, Şadi Sinan; Akoğlu, Ekin; Güraslan, Ceren (Tukish Marine Research Foundation, 2017-01-01)
Nutrients, chlorophyll-a and dissolved oxygen dynamics in the coastal water bodies and marine waters of the Southern Black Sea
Polat Beken, Çolpan; Atabay, Hakan; Mantıkçı, Mustafa; Tan, İbrahim; Tuğrul, Süleyman; Ediger, Dilek; Aydöner, Cihangir; Selamoğlu Çağlayan, Hacer; Olgun Eker, Ebru; Kantarlı, Serap (Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV), TUDAV, 2017-01-01)
Citation Formats