Bir Kamu-Özel Ortaklığı Projesi Çevresinde Medya Temsilleri ve Tartışmalı Söylemler: İzmir Basmane Çukuru Örneği

Download
2019-12-30
Bilsel, Fatma Cânâ
Çalıkoğlu, Gökçe
Bu çalışmanın amacı, ‘söylem’ ve ‘medya temsilleri’ kavramlarının kentsel gelişim projelerinin üretiminde ve meşrulaştırılmasında işleyiş biçimlerini ve kentsel muhalefetle ilişkilerini İzmir’de çözümlenmemiş bir kentsel sorun olan Basmane Çukuru örneği üzerinden incelemektir. Geçmişte kısmen özelleştirilen bu kentsel arsa, yeni gökdelen proje önerisiyle şehrin gündemine bir kez daha oturmuştur. Ancak, proje Meslek Odaları ve STK'lar tarafından geniş çapta eleştirilip, protesto edilmiştir. Bu bağlamda farklı aktörlerin çatışan söylemleri medyaya yansıdıkları şekilleriyle incelenmiştir. Kentsel çatışmayı eleştirel olarak değerlendirmek ve bu çatışmanın temsillerini ilgili aktörlerin destekleyici ve muhalif söylemlerinde araştırmak için; bir yöntem olarak, bu çalışmada medya metinleri üzerinde bir söylem analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular, etkili aktörlerin, belirli kelimeleri kullanarak çeşitli tanım ve algıları güçlendirdiğini ve bazı kavramların kullanımındaki ikilikleri öne çıkardığını sergilemektedir. Analiz sonucunda günümüzde medyanın hem meşrulaştırma hem de protesto aracı olmasına yönelik bir tartışma yapılmaktadır.Anahtar Kelimeler: kamu-özel ortaklık projeleri, kentsel politika, kentsel muhalefet, medya temsilleri, söylem analizi
Citation Formats
F. C. Bilsel and G. Çalıkoğlu, “Bir Kamu-Özel Ortaklığı Projesi Çevresinde Medya Temsilleri ve Tartışmalı Söylemler: İzmir Basmane Çukuru Örneği,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71853.