Applying Content Analysis to Qualitative Data An Example From a Case Study on School Based Instructional Supervision

2000-01-01
Collıns, Ayşe Baş
Yıldırım, Ali
Bu makale, özel bir lisedeki okul-içi öğretmen petformansının değerlendirilmesi ile ilgili ‘bir araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde kullandan içerik analizi sürecini tanımlamaktadır. Bu süreç, amaca ve elde edilen verilerin özelliğine göre çeşitli nitel araştırmalarda farklı biçimlerde işleyebilir. Bu makalede sunulan veri analiz sürecinde temel amaç, nitel verilerde ortaya çıkan temel kavram ve olayları tespit etmek, verileri şekillendiren tema ve yönelimleri belirlemek ve bu çerçevede araştırma bulgularını anlamlı bir biçimde organize etmek ve sunmaktır.
Citation Formats
A. B. Collıns and A. Yıldırım, “Applying Content Analysis to Qualitative Data An Example From a Case Study on School Based Instructional Supervision,” pp. 64–72, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72010.