Türkiye Tarımında Bazı Yeni Gelişmeler

2005-12-08
Şen, Mustafa
Atauz, Akın

Suggestions

Türkiye Tarımında Bazı Yeni Gelişmeler
Şen, Mustafa (2005-12-08)
Türkiye Tarımında Sosyal Tabakalaşma ve Emek Kullanım Biçimleri
Şen, Mustafa (1997-10-08)
Currency and asset substitution in Turkey
Taşdemir, Özlem; Özmen, Erdal; Department of Economics (2003)
This study investigates the determinants and effects of currency and asset substitution in Turkey using quarterly data from 1987:1 to 2002:4. The empirical results from the application of Johansen procedure to a four-variable system containing currency-asset substitution proxy (M2Y/M2)), real income, real exchange rate, and ratchet effect proxy (past peak values of the depreciation of the real exchange rate) suggest the presence of a single cointegration vector among the variables. The results further sugge...
Türkiye Teknoloji Politikalarına Kısa Bir Bakış
Erdil, Erkan (2010-01-01)
Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarından Kaynaklanan Bilgi Taşmalarının Ekonometrik Analizi
Pamukcu, Mehmet Teoman(2012-12-31)
1980’lerden sonra ivme kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli bir unsuru doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır (DYSY). Bu değişkende gözlenen artış hem dünya dış ticareti (ithalat ve ihracat) hem de dünya milli gelirinde gözlenen artıştan daha yüksektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) toplam DYSY’den aldıkları pay sürekli artmış ve % 33’e ulaşmıştır. Bu gelişme, DYSY’nin GOÜ’lerdeki girişimler üzerindeki etkilerini çözümleyen kuramsal ve görgül bir yazının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ...
Citation Formats
M. Şen and A. Atauz, “Türkiye Tarımında Bazı Yeni Gelişmeler,” 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72151.