T.C. Ankara 18. İş Mahkemesi Hakimliği'ne Bilirkişi Kurulu Raporu

2018-08-01

Suggestions

T.C. Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T.A.Ş. T.C.Mithat Paşa Gemisi No: 2 ambarı soğuk depo ön tasarımı ve uygulanabilirlik raporu
Ertuğrul, S.; Göğüş, Yalçın A.; Özbek, E.(1973-09-01)
T.C. DİYARBAKIR 1. İDARE MAHKEMESİ BİLİRKİŞİLER KURUL RAPORU
Karpuz, Celal (2018-01-01)
T.C. Cumhurbaşkanlığı Ahlat Gençlik külliyesi
Peker, Ali Uzay (Hilmi Güner Mimarlık, 2020-12-01)
Ahlat şehri, Doğu Anadolu, Orta-Asya, İran, Kafkaslar, Anadolu ve Mezopotamya arasında önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Bu konum, tarih boyunca değişen siyasi ortama paralel olarak çeşitli sosyal ve kültürel dönüşümlere tanık olmuştur. Süregiden Yunan/Roma-Pers, sonrasında ise Bizans-İran mücadelesi bölgenin Urartular sonrasında uzunca bir dönem gölgede kalmasına neden olmuştur. Arapların bölgeye ulaşmasıyla doğu ve güneye başlayan açılımı, Türklerin ulaşması ile Orta Asya’ya ve ardından gelecek f...
T.C. ANKARA 18. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU
Karpuz, Celal (2018-08-01)
S.T. Coleridge’in Seçilmiş Şiirlerinde Özne ve Nesne Arasındaki Kopukluğun Aşılması ve Hissedilenden Yüceye Geçişin Yarı-mistik Süreci Olarak Yalnızlık
Birlik, Nurten (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-11-01)
Citation Formats
N. Demirel and C. Karpuz, “T.C. Ankara 18. İş Mahkemesi Hakimliği’ne Bilirkişi Kurulu Raporu,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72292.