T.C. Cumhurbaşkanlığı Ahlat Gençlik külliyesi

2020-12-01
Ahlat şehri, Doğu Anadolu, Orta-Asya, İran, Kafkaslar, Anadolu ve Mezopotamya arasında önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Bu konum, tarih boyunca değişen siyasi ortama paralel olarak çeşitli sosyal ve kültürel dönüşümlere tanık olmuştur. Süregiden Yunan/Roma-Pers, sonrasında ise Bizans-İran mücadelesi bölgenin Urartular sonrasında uzunca bir dönem gölgede kalmasına neden olmuştur. Arapların bölgeye ulaşmasıyla doğu ve güneye başlayan açılımı, Türklerin ulaşması ile Orta Asya’ya ve ardından gelecek fetihler sayesinde de Anadolu üzerinden batıya açılım takip etmiştir. Türklerin Malazgirt Zaferi Ahlat’ı Anadolu’ya yapılan akınlarda bir kapı konumuna getirmiştir. Anadolu’nun dört bir yanında oluşan Türk-İslam hakimiyeti Ahlat’ı Balkanların fethine kadar Doğu ve batının merkezi konumuna yükseltmiştir. Bir pergel alıp sabit ayağını Ahlat üzerine yerleştirdiğimiz zaman çizilecek bir dairenin kapsama alanı Ahlat’ın bölgesinde, hatta dünyada nasıl bir odak noktası oluşturduğunu gösterir. Ahlat sadece fetihler için bir kapı değil, kültür için bir de merkez olmuştur. Bu durumu mimarisinin ve tarihte isimlerini nakşetmiş ilim adamlarının niceliği ve niteliği ile göstermek mümkündür. Ahlat Türk fetihleri sonrasında on yedinci yüzyıla kadar gelişerek devam eden gelişimiyle bölgesinin incisi olmaya devam etmiştir. Bugün şehirde görülebilen mimari eserler ve mezar taşları bu geçmişin somut kanıtlarıdır. Bunlar incelendiği zaman Ahlat’a ait bir tarz; şehir ve bölgenin ateş, hava, su ve toprağıyla karılmış bir üslup olduğu anlaşılır. Bu zengin yerelliği yakalamak ve yaşatmak biz yeni kuşakların vazifesidir. Ahlat’ın tarihi ve kültürü öğrenildiği zaman orada veya onun hakkında söylenecek her sözün bir ağırlığı, bir evrenselliği olacaktır. Bu manada, Ahlat’ta inşa edilen Türkiye Cumhurbaşkanlığı Köşkü her bakımdan güzel bu şehri gündeme getirerek bugün unutulmak üzere olan bir tarihe olan borcun ödenmesi gibidir. Hilmi Güner Mimarlık Ofisi’nin tasarladığı köşk binası, sahip olduğu mimari özelliklerle Ahlat’ın kültürel mirasına bir nazire olarak değerlendirilebilir. Bu kitapta, önce Ahlat’ın sanat ve mimari değerleri tanıtılmış, ardından ise Cumhurbaşkanlığı Köşkü binasının tasarımı ve yapı özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu mimari projenin bir uygarlık başkenti olan Ahlat’ımıza mütevazı bir katkı oluşturması dileğiyle.

Suggestions

Ege ve Doğu Akdeniz meselelerinin tarihsel, hukuki ve siyasi veçheleri üzerine tahlil ve düşünceler
Apakan, Ertuğrul (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
Ege ihtilafları, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meseleleri farklı mecralarda oluşsa da, ortak bir tarihi ve coğrafi zemine dayanmaktadır. Bu çalışma anılan meselelerin karmaşık siyasi ve hukuki veçhelerini, birbiri ile etkileşimini bir bütünsellik içinde incelemektedir. Bu bağlamda, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege sorunları ile ilgili yürütülen müzakerelerin geçirdiği aşamaları, tarafların siyasi ve hukuki tezlerini tahlil etmektedir. Ayrıca, uluslararası hukukun ilgili kurallarını, örnekler ve Uluslararası Adal...
Tayvan Ve Uzakdoğu’da Hegemonik Liderlik Mücadelesi
Yalvaç, Faruk (Ankara Üniversitesi , 2018-08-01)
Bu makale Uzak Doğu'daki hegemonik liderlik mücadelesi çerçevesinde Tayvan'ın konumunu incelemektedir. Tayvan bir taraftan tam bağımsız bir statüye kavuşmak isterken diğer yandan Çin, ABD gibi Uzak Doğu'da hegemonik liderlik mücadelesi arasında sıkışmış bir ülkedir. Makale Tayvan'ın bu komununun bir değerlendirmesini sunmaktadır.
Karadeniz'de ağır metal kirliliği
Ünsal, Mustafa; Çağatay, Namık; Bekiroğlu, Yılmaz; Kıratlı, Nur; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Sarı, Erol(1998)
Bu rapor, Türkiyenin doğu ve bat Karadeniz kıyılarında cıva, bakır, kurşun, kadmiyum ve çinkonun karasal kaynaklarım belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların sonuçlarını içermektedir. Bunun için doğu Karadeniz'de 6 kaynak ve 4 referans istasyonundan Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında alınan midye ve sediman örneklerinde, batı Karadeniz'de 2 karnak ve 2 referans istasyonundan Aralık ayında alınan sediman ve deniz suyu örneklerinde adı geçen bu metaller ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre doğu Karadeniz'de...
Defining spatial distribution of storage vessels in ancient Burgaz at the fourth century B.C.
Sakarya, İlham; Tuna, Numan; Department of Settlement Archaeology (2003)
This research is an investigation of the spatial organization of household activities and especially the storage facilities in Ancient Burgaz. The four well-preserved houses at the Northeast Sector, their artefact assemblages which come from the final occupation floor level dated to the 4th century B.C., and the storage containers have been evaluated. The spatial distributions of the artefacts were studied through the use of quantitative methods with the objective of identifying storage spaces in Burgaz hou...
Kuzeydoğu Akdeniz' in atmosfer tozlarının, sedimentolojik, minerolojik ve jeokimyasal yapılarının saptanması
Ediger, Vedat; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Kubilay, Nilgün(2003)
Doğu Akdeniz'in, atmosferi, kıyı zonu, ve deniz ortamı, atmosfer/deniz/kara etkileşiminin araştırılması ile ilgili çalışmalarda doğal bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Özellikle bahar aylarında, Sahra ve Arap çöllerinden yüksek miktarlarda kuzeydoğu Akdenize gelen tozlar, yüksek miktarlarda kimyasal maddeler ve mineraller içermektedir. Bunun yanı sıra, farklı tane boyu aralıklarındaki tozlar, değişik miktarlarda besin elementleri ihtiva edebilmektedirler. Doğal olarak, atmosfer tozlarının tane-boyu dağı...
Citation Formats
A. U. Peker, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ahlat Gençlik külliyesi. 2020.