Zamana bağlı sorpsiyon sitelerinin optimum pompaj ve arıtım tasarımı üzerindeki etkileri

2012-01-01
Güngör Demirci, Gamze
Aksoy, Ayşegül
Kirlenmiş sahalarda kirleticilerin toprağa tutunmuş halde bulunabilmesi ve suya çözünmenin yavaş olması, pompaj ve arıtım yöntemiyle temizleme tasarımını ve maliyetlerini etkileyebilir. Bu çalışmada, 1-f faktörünün optimum temizleme tasarımı ve maliyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. f, zamana bağlı sorpsiyonu tanımlamak için sıklıkla kullanılan iki-siteli sorpsiyon modelinde yer alır ve 1-f zamana bağlı sorpsiyon sitelerinin oranını gösterir. Çalışmada benzetim-eniyileme yöntemi kullanılarak, 5 farklı f değeri (0,00, 0,25, 0,50, 0,75, ve 1,00) için farklı hidrolik iletkenlik (K) heterojenliğine sahip hipotetik bir akiferin temizlenmesi için optimum tasarımlar elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, küçük f değerlerinin temizleme için gerekli kuyu sayılarını ve/veya toplam pompaj miktarlarını arttırdığını göstermiştir. Buna paralel olarak toplam temizleme maliyetleri f değerleri düştükçe önemli ölçüde artmıştır. Bulgular, pompaj ve arıtım sistemi tasarımında yavaş sorpsiyonun doğru bir şekilde tanımlanmasının ve doğru f değerinin kullanılmasının gerekliliğini göstermiştir. Bu, temizleme sistemi tasarımını ve maliyet tahminlerini doğru yapabilmek için çok önemlidir.
Çevre Bilimve Teknoloji

Suggestions

Effect of drainage properties on seepage behavior of earth fill dams
Çalamak, Melih; Yanmaz, Ali Melih (2016-09-23)
Earth-fill dams should be designed in such a way that excessive pore water pressures and seepage are controlled for attaining the desired safety level. This type of dams can be supplemented by some drainage facilities, such as blanket and chimney drains, which are commonly composed of graded soils. The key issue in designing a drainage facility is to promote the effectiveness of the system in reducing the pore water pressures and the seepage quantity. The performance of the drainage facility is based on its...
Effect of vadose zone on the steady-state leakage rates from landfill barrier systems
ÇELİK, BİRTEN; Rowe, R. K.; Ünlü, Kahraman (Elsevier BV, 2009-01-01)
Leakage rates are evaluated for a landfill barrier system having a compacted clay liner (CCL) underlain by a vadose zone of variable thickness. A numerical unsaturated flow model SEEP/W is used to Simulate the moisture flow regime and steady-state leakage rates for the cases of unsaturated zones with different soil types and thicknesses. The results of the simulations demonstrate that harmonic mean hydraulic conductivity of coarse textured vadose zones is 3-4 orders of magnitude less than saturated hydrauli...
Effect of fly ash on swell pressure of an expansive soil
Çokça, Erdal (1999-12-01)
This paper discusses the effect of Fly ash on the engineering properties of expansive soils. As reviewed in literature, many previous investigations have shown promising results for improvement of expansive soil after stabilization with Fly ash. Laboratory tests have been conducted on expansive soils obtained from three different regions in Khartoum state. Various percentages of Fly ash such as 0%, 10%, 20%, 25%, and 30% by weight of soil were added to the three soils and their inf...
Impact of physical and chemical heterogeneities on optimal remediation design and costs
Aksoy, Ayşegül (null; 2001-01-24)
The impact of physical and chemical aquifer heterogeneities on optimal remediation design and costs is investigated by linking a genetic algorithm optimization library with a contaminant transport simulation model. Various levels of physical and chemical (sorption) aquifer heterogeneities are examined. In the first level, heterogeneity is limited to the hydraulic conductivity (K) field. Then systems with heterogeneity in both K and the distribution coefficient (Kd) are considered. The final level of heterog...
The effect of aquifer heterogeneity on natural attenuation rate of BTEX
Ucankus, Tuba; Ünlü, Kahraman (Springer Science and Business Media LLC, 2008-04-01)
Monitored natural attenuation can be a viable option for remediation of groundwater contamination by BTEX compounds. Under the field conditions, the rate of contaminant mass attenuation through natural processes, such as biodegradation, to a large extent affected by the groundwater flow regime, which is primarily controlled by the aquifer heterogeneity. Numerical simulation techniques were used to describe quantitatively the relationship between biodegradation rate of BTEX and aquifer heterogeneity. Differe...
Citation Formats
G. Güngör Demirci and A. Aksoy, “Zamana bağlı sorpsiyon sitelerinin optimum pompaj ve arıtım tasarımı üzerindeki etkileri,” Çevre Bilimve Teknoloji, pp. 1–12, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72313.