Zamana bağlı sorpsiyon sitelerinin optimum pompaj ve arıtım tasarımı üzerindeki etkileri

2012-01-01
Güngör Demirci, Gamze
Aksoy, Ayşegül
Kirlenmiş sahalarda kirleticilerin toprağa tutunmuş halde bulunabilmesi ve suya çözünmenin yavaş olması, pompaj ve arıtım yöntemiyle temizleme tasarımını ve maliyetlerini etkileyebilir. Bu çalışmada, 1-f faktörünün optimum temizleme tasarımı ve maliyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. f, zamana bağlı sorpsiyonu tanımlamak için sıklıkla kullanılan iki-siteli sorpsiyon modelinde yer alır ve 1-f zamana bağlı sorpsiyon sitelerinin oranını gösterir. Çalışmada benzetim-eniyileme yöntemi kullanılarak, 5 farklı f değeri (0,00, 0,25, 0,50, 0,75, ve 1,00) için farklı hidrolik iletkenlik (K) heterojenliğine sahip hipotetik bir akiferin temizlenmesi için optimum tasarımlar elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, küçük f değerlerinin temizleme için gerekli kuyu sayılarını ve/veya toplam pompaj miktarlarını arttırdığını göstermiştir. Buna paralel olarak toplam temizleme maliyetleri f değerleri düştükçe önemli ölçüde artmıştır. Bulgular, pompaj ve arıtım sistemi tasarımında yavaş sorpsiyonun doğru bir şekilde tanımlanmasının ve doğru f değerinin kullanılmasının gerekliliğini göstermiştir. Bu, temizleme sistemi tasarımını ve maliyet tahminlerini doğru yapabilmek için çok önemlidir.
Citation Formats
G. Güngör Demirci and A. Aksoy, “Zamana bağlı sorpsiyon sitelerinin optimum pompaj ve arıtım tasarımı üzerindeki etkileri,” pp. 1–12, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72313.