Elman Ağının Benzetilmiş Tavlama Algoritması Kullanarak Eğitilmesi

2003-10-01
Kalınlı, Adem
Yaygın olarak kullanılan geribeslemeli yapay sinir ağlarından birisi Elman ağıdır. Son yıllarda Elman ağı ve geliştirilmiş modelleri sistem kimliklendirme uygulamalarında sıkça kullanılmaktadır. Orijinal Elman ağı ve geliştirilmiş modelleri ileribesleme ve geribesleme bağlantılarına sahiptir. Ancak, bu ağlar temelde ileribeslemeli ağlar gibi standart geriyayılım algoritması ile eğitilmekte, geribesleme bağlantıları ise sabit kalmaktadır. Eğitme başarısı için, geribesleme bağlantılarının doğru değerde seçilmesi önemlidir. Bununla beraber, bu değerler uzunca bir deneme yanılma işlemiyle belirlenmektedir. Bu makalede benzetilmiş tavlama algoritmasının sistem kimliklendirme amacıyla Elman ağını eğitmede kullanılması tanımlanmıştır. Benzetilmiş Tavlama algoritması, ileribesleme ve geribesleme bağlantılarının her ikisi için optimal ağırlık değerlerini sağlayabilecek, etkili bir rasgele araştırma algoritmasıdır.
Citation Formats
A. Kalınlı, “Elman Ağının Benzetilmiş Tavlama Algoritması Kullanarak Eğitilmesi,” pp. 28–37, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72401.