Yenilenebilir Enerji Mümkün mü? Dünya ve Türkiye

2017-05-25

Suggestions

Yenilenebilir Enerjinin Desteklenmesi: Teşvik Mekanizmalarının Rolü
Köroğlu Aydınlı, Filiz; Akbostancı Özkazanç, Elif; Tunç, Gül İpek (2014-10-23)
Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Artırılmasına İlişkin Politika Önerileri: İstanbul Örneği
Şenoğlu, Gökçe; Erden Topal, Yelda; Gürsoy Haksevenler, Betül Hande (2022-03-01)
Nüfusun hızlı artışı ve sanayileşmenin sürekli gelişmesi, enerjiye olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Geleneksel enerji tedarik yöntemleri ise, dünyadaki ekolojik krizin başlıca sebepleri arasındadır. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklara yöneliş giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Mevcut enerji talebini çoğunlukla fosil yakıtlardan karşılayan Türkiye, enerjide dışa bağımlılık görünümü arz etmektedir. Bu durum ülkemizde yenilenebilir enerji (YE) potansiyellerinin kullanıma kazandırılmasının oldukça ö...
Influence of renewable energy on carbon prices in the USA.
Coşkun, Hilal Esi; Selçuk Kestel, A. Sevtap.; Department of Financial Mathematics (2019)
In this study, the decrease in carbon prices is explained with increasing incentives to renewable energy sources and with economic growth, energy prices and carbon permits. For this purpose, we analyze the carbon market prices in the US for energy markets. Carbon prices are low in the US compared to other countries. The reason behind the low price can be increasing incentives to renewable energy resources in the USA. To explore the reasons and justifications, we employ econometric methods on real life data ...
Market development of renewable energy in Turkey
Demirdizen, Hasan Gence; Tiğrek, Şahnaz; Department of Civil Engineering (2013)
Renewable energy is a current issue in the world as well as in Turkey. Turkey has developing policies in the renewable energy field. Although it is a beneficial mean of obtaining energy, there are barriers on renewable energy production. In order to develop renewable energies, those barriers have to be analyzed and suitable implementations should be developed to overcome them. In this thesis policy and implementation on the renewables are evaluated in general and specially for Turkey. The electricity market...
Optimal Capacity Allocation in Electricity Industry in accordance with Renewable Energy Sources: The US Case
Gölbaşı, Umut; Kestel, Sevtap Ayşe; Yılmaz, Bilgi; Department of Financial Mathematics (2021-3-15)
Electricity generation cost and environmental effects of electricity generation continue to be among central themes in energy planning. The choice of electricity generation technology and energy source affect the environment through released greenhouse gases and other waste. United States is the worlds second-largest CO2 emitter and electricity consumer. This thesis aims to estimate the optimal capacity expansion of electric power sector in the United States for 2022-2050. We develop a fuzzy multi-objective...
Citation Formats
B. G. Akınoğlu, “Yenilenebilir Enerji Mümkün mü? Dünya ve Türkiye,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72447.