İstanbul'un Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Geliime Stratejileri Araştırma be Model Geliştirme

2005-10-01
Türel, Ali
Balamir, Murat
Eraydın, Ayda
Osmay, Sevin
Güvenç, Murat
Akkar Ercan, Zübeyde Müge
Ataöv Demirkan, Anlı
Babalık, Ela
Gedikli, Bahar

Suggestions

İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi: Geleneksel Haydar Mahallesi Ve Koruma Sorunları
Çobancaoğlu, Tülay; Güler, Koray; Güleycan Okyay, Gülce (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-1-19)
Haydar Mahallesi; özgün sokak dokusu, yapı-parsel ilişkisi ve geleneksel mimari karakteri büyük ölçüde korunarak günümüze ulaşmış değerli bir miras alanıdır. Bir bölümü ile İstanbul’un UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen dört alanından biri olan Zeyrek Camisi ve Çevresi Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan bu mahalle; aynı zamanda bahsi geçen çevrenin dokusu ile yoğun bir benzerlik göstermektedir. Bu çalışma, Haydar Mahallesi’nin mimari kimliğine katkıda bulunan ahşap sivil mimarlık örneklerinin k...
The pattern and process of urban social exclusion in İstanbul
Çelik, Özlem; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2008)
The main aim of the thesis is to analyse the recent socio-spatial patterns of Istanbul, in which squatter areas on publicly-owned land (gecekondu) and old historical centre of the city are subjected to regeneration projects, under the impact of making Istanbul a “purified” place for the significant social classes via exclusion of the “others”. The formulations of Henri Lefebvre for analysing the production of (social) space are used as the conceptual framework of the thesis. To reveal the case study, the re...
Façade Conservation Of An Early 20th Century Apartment Building In İstanbul
Ünlü, Alper; Ersen, Ahmet; Güleç, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2000)
İstanbul'un 20. yüzyıl başı tarihinin önemli bir yapısı ve ilk betonarme apartmanlardan biri olan Maçka Palas, Levanten mimar Giulio Mongeri tarafından İtalyan Büyükelçiliği lojmanları olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Büyükelçiliğin Ankara'ya taşınması ile bina, 1990 yıllarına kadar tanınmış politika ve sanat adamlarınca konut olarak kullanılmıştır. İlk betonarme strüktür, tasarımlanndaki hatalar ve betonun zayıf dayanımlı oluşu nedenleriyle, cepheleri korunarak yıkılm...
İstanbul’da Sanayinin Desantralizasyonu Ve Kentsel Ulaşıma Etkisi
Aysan, Mesture ; Demir, Orhan ; Altan, Zeynep ; Dökmeci, Vedia (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Avrupa ve Asya kıtasının buluştuğu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasında konumlanan İstanbul, sekiz milyon ile Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip, dünyanın da sayılı büyük şehirlerindendir. 1950'li yıllara kadar doğal nüfus artışı ile gelişen kent, daha sonra ekonomik yapıdaki değişiklikler sonucunda göç olgusu ile karşı karşıya kalmış ve nüfusu büyük bir hızla artmaya başlamıştır. Kentsel merkez ve alt merkezlerde yoğunlaşan ticaret fonksiyonu, önemli karayolu bağlantıları boyunca doğrusal (linear) olarak geli...
İstanbul’un İlçeleri ve Koruma Stratejileri: Tasarım Odaklı Düşünmenin Disiplinler Arası Kullanımına Dair Bir Çalışma
Halis, Okan; Bağlı, Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma farklı disiplinlerden paydaşlarla yürütülen bir çalıştay sürecini tasarım odaklı düşünme ve yaratıcılık teknikleri açısından ele almakta ve değerlendirmektedir. Tasarımın genişletilen tanımları çerçevesinde stratejik düşünme ve problem çözme gibi etkinliklerin disiplinler ve çalışma alanlarından bağımsız olarak ve onların üzerinde ele alınması üretken ve verimli sonuçlar doğurmaktadır. Ele alınan çalışma bu süreçlere dair bir deneme çalışmasıdır. Hangi ölçekte ya da alanda olursa olsun, kavramsal...
Citation Formats
A. Türel et al., “İstanbul’un Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Geliime Stratejileri Araştırma be Model Geliştirme,” 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72559.