İstanbul'un Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Geliime Stratejileri Araştırma be Model Geliştirme

2005-10-01
Türel, Ali
Balamir, Murat
Eraydın, Ayda
Osmay, Sevin
Güvenç, Murat
Akkar Ercan, Zübeyde Müge
Ataöv Demirkan, Anlı
Babalık, Ela
Gedikli, Bahar

Suggestions

İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi: Geleneksel Haydar Mahallesi Ve Koruma Sorunları
Çobancaoğlu, Tülay; Güler, Koray; Güleycan Okyay, Gülce (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-1-19)
Haydar Mahallesi; özgün sokak dokusu, yapı-parsel ilişkisi ve geleneksel mimari karakteri büyük ölçüde korunarak günümüze ulaşmış değerli bir miras alanıdır. Bir bölümü ile İstanbul’un UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen dört alanından biri olan Zeyrek Camisi ve Çevresi Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan bu mahalle; aynı zamanda bahsi geçen çevrenin dokusu ile yoğun bir benzerlik göstermektedir. Bu çalışma, Haydar Mahallesi’nin mimari kimliğine katkıda bulunan ahşap sivil mimarlık örneklerinin k...
The pattern and process of urban social exclusion in İstanbul
Çelik, Özlem; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2008)
The main aim of the thesis is to analyse the recent socio-spatial patterns of Istanbul, in which squatter areas on publicly-owned land (gecekondu) and old historical centre of the city are subjected to regeneration projects, under the impact of making Istanbul a “purified” place for the significant social classes via exclusion of the “others”. The formulations of Henri Lefebvre for analysing the production of (social) space are used as the conceptual framework of the thesis. To reveal the case study, the re...
İstanbul’da Sanayinin Desantralizasyonu Ve Kentsel Ulaşıma Etkisi
Aysan, Mesture ; Demir, Orhan ; Altan, Zeynep ; Dökmeci, Vedia (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Avrupa ve Asya kıtasının buluştuğu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasında konumlanan İstanbul, sekiz milyon ile Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip, dünyanın da sayılı büyük şehirlerindendir. 1950'li yıllara kadar doğal nüfus artışı ile gelişen kent, daha sonra ekonomik yapıdaki değişiklikler sonucunda göç olgusu ile karşı karşıya kalmış ve nüfusu büyük bir hızla artmaya başlamıştır. Kentsel merkez ve alt merkezlerde yoğunlaşan ticaret fonksiyonu, önemli karayolu bağlantıları boyunca doğrusal (linear) olarak geli...
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
İstanbul Merkezi İş Alanı Ofis Kiralamanın Bulanık Mantık Yöntemi İle Mekansal Analizi.
Erol, Işıl(2011-12-31)
Önerilen projenin amacı; İstanbul Merkezi İş Alanı (MİA)'nda yer alan finans, sigorta ve gayrimenkul sektörüne ait ofis alanı kira değerlerini belirleyen fiziksel, sosyo-ekonomik ve konumsal faktörlerin Bulanık Mantık (fuzzy logic) gibi gayrimenkul literatüründe oldukça yeni sayılan metodları kullanarak mekansal analizini yapmaktır. Akademik literatürde, “ofis kiralarını belirleyen faktörler” konusu yaygın olarak çalışılmış bir konudur. Özellikle, Amerika ve İngiltere'deki ofis piyasaları için ...
Citation Formats
A. Türel et al., “İstanbul’un Eylem Planlamasına Yönelik Mekansal Geliime Stratejileri Araştırma be Model Geliştirme,” 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72559.