SİSMİK YORUMLAMA VE PALEOSTRES VERİLERİNE DAYANILARAK FETHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ’NİN AKTİF TEKTONİĞİ VE KİNEMATİĞİ

2018-04-27
Tosun, Levent
Avşar, Ulaş
Avşar, Özgür
Dondurur, Derman
Kaymakcı, Nuretdin
Citation Formats
L. Tosun, U. Avşar, Ö. Avşar, D. Dondurur, and N. Kaymakcı, “SİSMİK YORUMLAMA VE PALEOSTRES VERİLERİNE DAYANILARAK FETHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ’NİN AKTİF TEKTONİĞİ VE KİNEMATİĞİ,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72633.