SİSMİK AKTİVİTENİN VE YAĞIŞ DURUMUNUN HEYELANHAREKETLERİNE ETKİSİNİN FİBER OPTİK SİSTEMLERLEİZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2017-10-13

Suggestions

SİSMİK YORUMLAMA VE PALEOSTRES VERİLERİNE DAYANILARAK FETHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ’NİN AKTİF TEKTONİĞİ VE KİNEMATİĞİ
Tosun, Levent; Avşar, Ulaş; Avşar, Özgür; Dondurur, Derman; Kaymakcı, Nuretdin (2018-04-27)
NONLINEAR VIBRATION OF ROTOR-BEARING SYSTEM WITH SQUEEZE FILM DAMPING
Sevencan, Furkan; Ciğeroğlu, Ender; Baran, Özgür Uğraş; Department of Mechanical Engineering (2022-8-31)
Squeeze film damper is a widely used nonlinear element in rotor-bearing systems. The dynamic behavior of the rotor-bearing system supported by the squeeze film damper must be investigated for proper design and analysis. Nonlinear vibration response of rotor systems supported by squeeze film damper due to unbalance is investigated. The system rotordynamic model is developed using 1D Timoshenko beam elements. Three types of modeling are performed for SFD. The nonlinear SFD models are based on the analytical s...
SIKIŞTIRILABİLİR EULER DENKLEMLERİNİN FİZİKLE ÖĞRENEN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÇÖZÜMÜ
Karakuş, Ali; Aygün, Atakan (2022-09-16)
SIKIŞTIRMA VE YÜKSEK BASINÇLI KALIP DÖKÜM YÖNTEMİYLE METAL MATRİXLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ
İmer, Muhsine Bilge(2017-12-31)
SIKIŞTIRMA VE YÜKSEK BASINÇLI KALIP DÖKÜM YÖNTEMİYLE METAL MATRİXLİ KOMPOZİT ÜRETİMİ
SİLİNDİRİK AKORDİYON GEOMETRİSİNİN ELECTROFORM YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
Karakaya, İshak(2017-12-31)
SİLİNDİRİK AKORDİYON GEOMETRİSİNİN ELECTROFORM YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
A. Arslan Kelam and H. Akgün, “SİSMİK AKTİVİTENİN VE YAĞIŞ DURUMUNUN HEYELANHAREKETLERİNE ETKİSİNİN FİBER OPTİK SİSTEMLERLEİZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tdmd.org.tr/TR/pdf/BildiriOzetleriKitabi(abstracts).pdf.