SİSMİK AKTİVİTENİN VE YAĞIŞ DURUMUNUN HEYELANHAREKETLERİNE ETKİSİNİN FİBER OPTİK SİSTEMLERLEİZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2017-10-13
Arslan Kelam, Arzu
Koçkar, Mustafa Kerem
Akgün, Haluk
Citation Formats
A. Arslan Kelam, M. K. Koçkar, and H. Akgün, “SİSMİK AKTİVİTENİN VE YAĞIŞ DURUMUNUN HEYELANHAREKETLERİNE ETKİSİNİN FİBER OPTİK SİSTEMLERLEİZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tdmd.org.tr/TR/pdf/BildiriOzetleriKitabi(abstracts).pdf.