İmge, Bellek ve Tarih: Millî Mücadele Dönemi

2009-09-01
Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki belli başlı düşünce akımlarının, siyasal açılımları ve etkilerini esas alarak, analitik bir değerlendirmesini hedefliyor. Her cildin bağımsız bir kitap kimliği de taşıdığı bu dokuz ciltlik edisyonda, düşünsel yönelimler, tartışmalar/polemikler, ideolojik söylemler, üzerinde odaklaşılan izlekler, ayrıca bunların düşünsel esin kaynakları, dönemler ve akımlar boyunca etkisini hissettiren güçlü zihniyet kalıpları mercek altına alınıyor. Ayrıca politik düşünceye etkisi olan kurumlar, dergiler, düşünce insanlarının portreleri çıkartılıyor. Bazı konular/sorunlar ise, farklı akımlar bağlamında ele alınarak, değişik vecheleriyle inceleniyor. Ana akımlar, döneme damgasını vurmuş ideolojiler yanında, “marjinal” sayılan arayışları, savruluşları da göz ardı etmeden... Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce dizisi Dönemler ve Zihniyetler cildi ile tamamlanıyor. 19. yüzyılda başlayan Osmanlı-Türk modernleşmesi ve bunun siyasal düşünce âlemi üzerindeki etkisi farklı kaynak tartışma, aktör ve hareketlerle ortaya konuyor. Dönemler ve Zihniyetler bu süreç içerisinde yaşanan farklı tartışmaları ve bu tartışmaların aktığı farklı mecraları bir araya getirirken, siyasal düşünce dünyamızın zenginlik, farklılık ve “araz”larının bir dökümünü sunuyor. Siyasî düşünceye etki etmiş aydınlar; devlet zihniyeti; milliyetçilik, ırkçılık, faşizm; sol-sağ, “merkez”; Kürt sorunu; din, laiklik, İslâmcılık; kadınlar, toplumsal cinsiyet; basın-medya, edebiyat, sanat; Batı-Doğu; tabular... Dönemler ve Zihniyetler, siyasî düşünceyi şekillendiren tartışmaların karşılaştırm

Suggestions

Gölge Tasarım Atölyesi
Cengiz, Seda; Dikmen Güleryüz, Oylum (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
“Gölge Tasarım Atölyesi”, iki boyutlu renkli bir görselin “ışıklılık” analizinin yapılarak farklı katmanlar üzerinde yeniden şekillenmesine yönelik bir tasarım çalışmasıdır. Çalışmanın amacı, katılımcıların iki boyutlu tasarım araçları kullanarak üç boyutlu bir tasarım çıktısı elde etmelerini sağlamaktır. Bu çalışma farklı şekillerde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda verilen Temel Tasarım İlke ve Prensipleri dersi kapsamında final projesi olarak öğrencilere birçok kez çalıştırılmıştır. Bahse...
A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part II
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
In this section an attempt will be made to demonstrate how existing regional development theories, when grouped into six tynes, form easily expandable and flexible frameworks. In examining each of these types, first a narrower framework of basic relations for each theory will be defined and later , the means of developing this framework with additional proposals will be presented. The theoretical structure derived will then be criticized in compliance with the concepts developed in second section, and then ...
The Ontology of Contemporary Construction
Atakara, Cemil; Hürol, Yonca (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
The main aim of this study is to discuss the ontology of contemporary construction by considering the recent developments in structures. For this purpose, contemporary transparent surfaces of suspended glass systems are considered. These systems are compared with the framed structures of the modern, and Gothic structures in order to discuss the ontological differences between them. The three systems are compared according to the number of structural systems in the building, the type of structural mat...
The structure and unity of atomic Fregean thoughts: An explication and emendation
Akçelik, Oğuz; Grünberg, Teo; Department of Philosophy (2022-9)
This thesis is about the structure and unity of atomic Fregean Thoughts as abstract structured entities which are the meanings and the primary truth-bearers of sentences as well as the objects of attitudes. We explicate Frege’s theory of Thoughts to argue that it is the most adequate semantic theory for explaining the meaning and truth of natural language expressions. However, there are certain problems concerning the structure and unity of Fregean Thoughts. Our initial conjecture is that Frege’s theory is ...
Yerellik, Yeni Maddeselcilik, ve Sinema: Türkiye’de Duyusal Etnografik Sinema Pratikleri
Pinar, Ekin (2021-10-21)
Bu bildiri minör bir sinemasal biçim olan ‘duyusal etnografik film’ kavramını Türkiye’deki belgesel sinema üretimi üzerinden ve yerellik ve evrensellik arasındaki gerilim temasını eksen alarak incelemektedir. Klasik ve geleneksel görsel etnografik pratiklerin sebep olduğu güç hiyerarşisine karşı çıkan bir yöntem olarak ortaya çıkan duyusal etnografik sinema, kuramını ortaya atan Lucien Castaing-Taylor’a göre, belirli biryer ve zaman bağlamına vurgu yaparak, bu bağlamdaki hem görüntülenen...
Citation Formats
N. Şeker, İmge, Bellek ve Tarih: Millî Mücadele Dönemi. 2009, p. 1176.