A synthetic approach to regional development theories part II

Download
1976
Tekeli, İlhan
Bu yazının birinci bölümünde bölgesel kalkınma teorilerinin yapısı, teorilerin cevaplandırmağa çalıştığı temel sorular, ile kullanılan temel kavramlar ve yaklaşımların neler olduğu incelenmişti, ikinci bölümde ise altı ayrı bölgesel kalkınma kuramı verilmektedir. Bu teorilerden birincisi aşamalı kalkınma kuramıdır. Bu kuramda Colin Clark'in aşamaları betimleyici üç sektör teorisinden hareket edilmektedir. Sonra bu aşamaların ortaya çıkmasına neden olan,üretim ve yerseçimine ilişkin mekanizmalar verilerek, üç aşamaya paralel olarak ne tür bir yerleşme yapısı ve ne tür yerleşme sorunları ortaya çıktığı araştırılmaktadır.Geliştirilen ikinci sentetik teori, "ekonomik temel kuramı" etrafında oluşmaktadır.Bir Bölgenin bölge dışı talebe bağlı olarak nasıl büyüdüğü sorununa ağırlık veren bu teori, özellikle yığılma ekonomilerinin ve yerseçimi kuramının önermeleriyle genişletilmiştir. Bu bölümde verilen üçüncü teori "üretim fonksiyonu tipi" bölgesel gelişme teorisidir. Teori bir bölgesel üretim fonksiyonu etrafında genişletilmektedir. Bölgede üretim faktörlerinin arzının nasıl oluştuğunu gösteren önermelerle kurulmaktadır Bu nedenle bölge içi kalkınma isteklerine gayretlerine hassas bir yapı kazanmıştır. İncelenen dördüncü sentetik teori "bölgeler arası kayma kuramı" çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu kuram ikinci ve üçüncü kuramlardan farklı olarak bir bölgenin büyümesi sorununa değil, verilen bir ülkesel büyümenin bölgeler arasında nasıl farklılaşacağı sorusuna eğilmektedir, önce bazı varsayımlara dayanarak tanım eşitlikleri şeklinde kurulan daha çok betimsel olan kuram, genişletilerek kestirimlerde bulunacak şekilde genişletilmektedir. Bu bölümde verilen beşinci kuram Perroux'un büyüme kutbu kuramı etrafında oluşturulmuştur. Oligopolist firmalar yapısının çevresine olan etkisinin mekanizmaları üstünde durulmaktadır. Bu etkilerin nasıl bir büyüme kutbu oluşturduğu gösterilmektedir. İncelenen altıncı kuram Friedman'm kutuplaşmış büyüme kuramıdır. Beşinci kuramdan farklı olarak kutuplaşmanın nedenlerini açıklamaya dönük değildir. Kutuplaşmanın varlığını kabul ederek başlamakta ve kutuplaşmanın "çevreyi" kontrol mekanizmaları incelenerek, bunların zamanla ne tür Çelişkiler doğurduğu gösterilerek, bu çelişkilerin çevrede nasıl yeni kutuplar oluşturduğu gösterilmektedir. Bölümün sonunda da verilen altı tür teorinin karşılıklı ilişkileri kurulmaktadır.

Suggestions

The Role of Student Related Characteristics in Nature of Science Views
Ebren Kuyumcu, Ebru; Sungur, Semra (2022-02-01)
The present study investigated middle school students’ views on the nature of science (NOS) in relation to gender, grade level, and learning environment perceptions adopting a cross-sectional and correlational research design. A total of 608 middle school students (319 girls and 289 boys) attending Grade 7 (n = 286) and Grade 8 (n = 322) participated in the study. Students’ NOS views were examined in terms of Theory-laden /Cultural impacts, Changing/tentative nature, Non-objective nature, and Creative natur...
Yükseköğretimde akademik kendileşme (Academic Inbreeding) ve kurumsal habitusun inşası üzerine bir tartışma
Göktürk Ağın, Duygun; Kandemir, Anıl (2019-11-01)
This article develops a new framework that explains how academic inbreeding structures and practices produce institutional habitus and generate forms of institutional micro structures and practices at higher education institutions. In this study, we try to map the territory of institutional habitus with tracing its link to academic inbreeding practices and attempt to refine its encounters in diverse spheres of institutional life and higher education. In the first part, we review the current literature...
AN ANALYSIS OF LABOR MARKET INTEGRATION POLICIES RELATED TO SYRIANS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN TURKEY
Bayramoğlu, Nizamettin Kağan; Yavuz, Nilay; Department of Political Science and Public Administration (2022-3-08)
This study aims to analyse labour market integration policies related to Syrians under temporary protection (SuTP) in Turkey, to identify the problems of integration, and to evaluate the extent to which integration is achieved in line with Kuhlman’s model for the economic integration of refugees in developing countries. According to this well-accepted model, integration should be evaluated by the following criteria: A participation level in the economy that enables an income level for refugees to have livin...
A thorough analysis of unsupervised depth and ego-motion estimation
Sarı, Alp Eren; Alatan, Abdullah Aydın; Kalkan, Sinan; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-8)
Recent years have shown unprecedented success in depth estimation by jointly solving unsupervised depth estimation and pose estimation. In this study, we perform a thorough analysis for such an approach. Initially, pose estimation performances of classical techniques, such as COLMAP, are compared against recent unsupervised learning-based techniques. Simulation results indicate the superiority of Bundle Adjustment step in classical techniques. Next, the effect of the number of input frames to the pose estim...
A QUALITATIVE INVESTIGATION OF BINGE-WATCHING AMONG UNIVERSITY STUDENTS: BEFORE AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC
Demirkol, Anıl; Demir, Ayhan Gürbüz; Güneri, Oya; Department of Educational Sciences (2021-11-26)
This qualitative study aimed to understand the binge-watching behavior among Turkish university students including contributing factors for the onset and continuity of the behavior, binge-watching patterns, how it impacts their life before and during the pandemic. For this reason, Consensual Qualitative Research (CQR) analysis was performed on the data collected from participants before (n=8) and during (n=7) the pandemic. The semi-structured interview protocol with open-ended questions was used. Results of...
Citation Formats
İ. Tekeli, “A synthetic approach to regional development theories part II,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 275–296, 1976, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_2/275-296.pdf.