Department of History, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (91)

Has File(s)
No (90)
Yes (1)

Author
Pamir Dietrich, Ayşe (16)
Soykut, Mustafa (15)
Turan, Ömer (11)
Dietrich, Richard (9)
Çelik, Birten (9)

Subject
Conflict and wars (1)
Micro-Diplomacy (1)
Military history (1)
Nikolaus Esterhazy (1)
Ottoman-Habsburg relations (1)

Date Issued
1996 - 1999 (4)
2000 - 2009 (35)
2010 - 2019 (40)
2020 - 2023 (12)

Item Type
Book Chapter (59)
Book (21)
Book Review (1)
Conference Paper (1)

Recent Submissions

Demokrat Parti’nin Son Yılları: 27 Mayıs İhtilali’ne Giden Süreç
Zorbay, Taner (Atatürk Araştırma Merkezi, 2023-10-01)
Küresel Hakimiyete Karşı Yerel Bir Zaferi Yeniden Hatırlamak: Çanakkale Muharebeleri
Zorbay, Taner (Berikan Elektronik Basım Yayın, 2022-12-01)
İmtiyazla Mülksüzleştirme: Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Dönem Türkiye Cumhuriyeti’nde Orman Müşterekleri
Dursun, Selçuk (İletişim Yayınevi, 2022-12-01)
Şer'iyye Sicillerine Göre 19. Yüzyılın Son Yıllarında Kayseri'de Aile Yapısı
Dal, Eyüp Ensar (Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2022-10-01)
Osmanlı Gümrüklerinde 19. Yüzyıl Son Döneminde Yapılan Reformlar ve Yabancı Uzmanlar
Çelik, Birten (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2022-01-01)
Cihad-ı Ekber (11 Kasım 1914)”,
Turan, Ömer (otto yayıncılık, 2021-11-01)
Birinci Dünya Savaşıyla Osmanlı Devleti’nin Tasfiyesi
Turan, Ömer (otto yayıncılık, 2021-11-01)
Tarihin Hakikatleri
Ergut, Ferdan (İletişim Yayınevi, 2021-06-01)
Ferdan Ergut, Tarihin Hakikatleri’nde tarih tartışmasını edebiyat ve felsefeyi de yardıma çağırarak “yöntem” üzerinden kurguluyor. Hakikati bir mutlaklık olarak değil, “kolektif bir diyalog zemini” olarak kavrayan eser, bö...
Flora J. Cooke's Tree Stories: Progressive Education and Nature in Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century United States
Gürsel, Bahar (Lexington Books, Lanham (MD), USA , 2021-04-01)
Türk imajı hakkında İtalyan belgeleri
Soykut, Mustafa (HOLLITZER VERLAG, 2020-07-01)
”Marietza”: An Example of Catherine Maria Sedgwick’s Depiction of the ”Other” in Her Books for Children
Gürsel, Bahar (2020-01-01)
Catherine Maria Sedgwick (1789–1867), one of the most significant masterminds of nineteenth-century American literature, was regarded by her national and international contemporaries as a prominent and influential writer. ...
Baiju: Mongol Conqueror at the Crossfire of Dynastic Struggle
Arslan, Sara Nur (University of California Press, 2020-01-01)
Seljuq Government
Dietrich, Richard (Humanities Institute, 2019-12-01)
Seventeenth-Century Ottoman-Habsburg Border Relations, Kleinkrieg and Micro-Diplomacy /Onyedinci Yüzyıl Osmanlı-Habsburg Sınır İlişkileri, Kleinkrieg ve Mikro-Diplomasi
Tülüveli, Güçlü (IJOPEC Publication, 2019-12-01)
This study will deal with the Ottoman-Habsburg border relations in the first half of the seventeenth century by focusing on a series of private letters exchanged between the Pashas of Buda and their equivalents in Habsburg...
İsmet İnönü’ye Hitaben Yazılıp Kitaplaşmış Açık Mektuplar
Çelik, Birten (Konak Belediyesi, 2019-10-01)
Çevresel Bağlantılar: Tarihi Yeniden Düşünmek
Dursun, Selçuk (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2019-03-01)
Dispossession by concession: forest commons in the Ottoman Empire and early Turkish Republic
Dursun, Selçuk (White Horse Press, 2019-01-01)
Economic Developments in the Republican People’s Party Era, 1923-1950
Şeker, Nesim ( ANADOLU UNIVERSITY, 2019-01-01)
The Rise and Developmentof the Turkish National Resistance
Şeker, Nesim (Anadolu Universitesi Acik Ogretim Fakultesi Yayinlari, 2018-08-01)
Turkic Cultural History: Early Postclassical (Pre-Islamic) Period
Dietrich, Richard (Humanities Institute, 2018-07-01)
The art of the Gök Türk empires and the subsequent Uighur states constitutes the earliest examples of art by Turkic peoples. Much of it exhibits a high level of sophistication in its execution and, unsurprisingly, shows th...
Citation Formats