Tasarım ve İnovasyon

2012-01-01
Konsept Projeler

Suggestions

Tasarım/AR-GE ve inovasyon üçlemesi
Gürsu, Hakan (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2016-02-01)
Tasarım ve biyopolitika
Kaygan, Harun; Şişman, Osman (2013-10-01)
Tasarım ve siyaset
Kaygan, Harun (2014-01-01)
Tasarım Yaklaşımı ve Tasarım Odaklı Düşünme
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (null; 2018-09-10)
Tasarım aktivizmi olarak katılımcı tasarım ve tasarımcının katılım deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması örneği
Süner Pla Cerda, Sedef; Kaygan, Harun (2014-09-12)
119Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışıla-gelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla de-mokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçe-nekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşr...
Citation Formats
H. Gürsu, “Tasarım ve İnovasyon,” Konsept Projeler, pp. 172–183, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72650.