17 yüzyıl Trabzonunda ekonomik ilişkiler bağlamında Müslüman gayrimüslim ilişkileri

2012-12-01
Sosyal yaşamın önemli yönlerinden bir tanesi kentli nüfusun birbiriyle olan ekonomik ilişkileridir. Bu tür bağlantılar etnik, dini veya kan bağı yoluyla oluşan ilişkiler kadar önemlidir. Bu çalışmada bu konu Osmanlı arşiv belgeleri yardımıyla irdelenmeye çalışılacaktır. Kullanılacak olan kaynaklar şeriyye sicilleridir. Çalışma alanı ise 17. yüzyılda Trabzon bölgesidir. Bu belgeler yardımıyla Müslümanlar ile Gayr-ı Müslimler arasındaki ekonomik ilişkilere odaklanılacak ve bu karşılıklı etkileşimin oluşturduğu sosyo-ekonomik bağlar üzerinde durulacaktır.
Citation Formats
G. Tülüveli, “17 yüzyıl Trabzonunda ekonomik ilişkiler bağlamında Müslüman gayrimüslim ilişkileri,” Heraklion, Yunanistan, 2012, p. 111, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72667.