17 yüzyıl Trabzonunda ekonomik ilişkiler bağlamında Müslüman gayrimüslim ilişkileri

2012-12-01
Sosyal yaşamın önemli yönlerinden bir tanesi kentli nüfusun birbiriyle olan ekonomik ilişkileridir. Bu tür bağlantılar etnik, dini veya kan bağı yoluyla oluşan ilişkiler kadar önemlidir. Bu çalışmada bu konu Osmanlı arşiv belgeleri yardımıyla irdelenmeye çalışılacaktır. Kullanılacak olan kaynaklar şeriyye sicilleridir. Çalışma alanı ise 17. yüzyılda Trabzon bölgesidir. Bu belgeler yardımıyla Müslümanlar ile Gayr-ı Müslimler arasındaki ekonomik ilişkilere odaklanılacak ve bu karşılıklı etkileşimin oluşturduğu sosyo-ekonomik bağlar üzerinde durulacaktır.
20th CIEPO Symposium, New Trends in Ottoman Studies (27 Haziran - 01 Temmuz 2012)

Suggestions

Understanding the concept of locality in architecture in the 21st century: mapping contemporary architecture in Turkey
Polat, Hüseyin; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2021-9)
The relationship between architectural production and its contextual references has always been a significant ground of research and discussion in architectural criticism. The concept of locality represents the contextual aspect of architectural design and significance of place in architectural production. Consideration of contextual determinants and understanding the concept of locality may show significant differences within temporal and spatial changes. In the 21st century, the significance and impact of...
Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş , İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş, İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri
Aytaç, S. Erdem; Çarkoğlu, Ali; Ertan, Güneş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Kişilerarası sosyal güvenin ekonomik gelişme, düşük suç oranı gibi pek çok olumlu toplumsal durum ile ilişkisi literatürde kabul görmüş durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok düşük düzeyde olan kişilerarası sosyal güvenin mikro düzeyde belirleyicilerini anlamak oldukça önemlidir. 2015 yılı sonunda Türkiye’nin seçmen yaşındaki nüfusunu temsil niteliğine sahip bir örneklem verilerine dayanarak yaptığımız analizde elde ettiğimiz bulgular kurumlara güvenin ve politik etkinlik algısının daha yüksek kişilerar...
Towards A New Honorific Column: The Column Of Constantine In Early Byzantine Urban Landscape
Yoncacı Arslan, Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-01-01)
The first and the most important honorary column in early Byzantine Constantinople, the Column of Constantine, Cemberlitas Sutunu in Turkish, still stands upright at its original location today but remained virtually hidden behind the distinct silhouettes of multiple Ottoman minarets and domes. Completed in 330 AD, during the inauguration of the new capital, this colossal column was the architectural manifestation of Constantine the Great's transfer of imperial administration to the New or the Second Rome. ...
Citation Formats
G. Tülüveli, “17 yüzyıl Trabzonunda ekonomik ilişkiler bağlamında Müslüman gayrimüslim ilişkileri,” Heraklion, Yunanistan, 2012, p. 111, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72667.