Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri

2017-4
Aytaç, S. Erdem
Çarkoğlu, Ali
Ertan, Güneş
Kişilerarası sosyal güvenin ekonomik gelişme, düşük suç oranı gibi pek çok olumlu toplumsal durum ile ilişkisi literatürde kabul görmüş durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok düşük düzeyde olan kişilerarası sosyal güvenin mikro düzeyde belirleyicilerini anlamak oldukça önemlidir. 2015 yılı sonunda Türkiye’nin seçmen yaşındaki nüfusunu temsil niteliğine sahip bir örneklem verilerine dayanarak yaptığımız analizde elde ettiğimiz bulgular kurumlara güvenin ve politik etkinlik algısının daha yüksek kişilerarası sosyal güvene sahip bireylerin özelliklerinden olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, daha iyi işleyen ve daha duyarlı bir siyasi sistemin toplumdaki kişilerarası güvene katkıda bulunacağını göstermektedir

Citation Formats
S. E. Aytaç, A. Çarkoğlu, and G. Ertan, “Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 44, no. 1, pp. 1–25, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/909.