Nerede bu Devlet

1998-01-01

Suggestions

Nedir Kentsel Tarım? Neden Kentsel Tarım?
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-01-01)
Kim bu sahte haberleri paylaşanlar? Sahte haber paylaşımının psikolojik yordayıcıları.
Bayrak, Fatih; Çoksan, Sami; Akarsu, Albina Sıla; Sayılan, Gülden (null; 2019-12-21)
Teknolojinin gelişim hızındaki dramatik artışla birlikte ortaya çıkan olgular, sosyal ve politik yaşam üzerinde pek çok yönden etkili olmuştur. Bu olgulardan biri de bilginin miktarında ve dolaşım olanaklarında büyüme, bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ve erişilebilirliğin artmasıdır. Öte yandan, iletişimde taşınan bilgiler her zaman gerçekliğe paralel nitelikte olmayabilmektedir. Dolayısıyla teknolojideki gelişmeyle birlikte hatalı bilgilerin taşınması da daha kolay hale gelmiştir. Günümüzdeki iletişim ...
Epic gaze in Paradise Lost
Demirel, Fatih; Sönmez, Margaret Jeanne M.; Department of English Literature (2021-2-01)
This study aims to investigate the workings of gaze in John Milton’s Paradise Lost with regard to Helen Lovatt’s book on epic gaze and the theoretical insights of three important writers on gaze: Sartre, Foucault and Lacan. The study focusses on four main characters of the epic: Satan, God, Adam and Eve. Lovatt’s epic gaze proves to be an appropriate starting point for this study, while the other named theorists’ ideas are employed more or less for different characters and for different scenes. Sartre’s not...
Toplumsal Tabakalaşma
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (null, Martı Kitap ve Yayınevi, 2002-01-01)
Arkeoloji Nasıl Anlatılır? Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN ile Söyleşi- Varlık Dergisi
Bican, Mine (2023-02-01)
Citation Formats
N. Erdoğan, “Nerede bu Devlet,” birikim, pp. 0–0, 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72877.