Nerede bu Devlet

1998-01-01

Suggestions

Nedir Kentsel Tarım? Neden Kentsel Tarım?
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-01-01)
Kim bu sahte haberleri paylaşanlar? Sahte haber paylaşımının psikolojik yordayıcıları.
Bayrak, Fatih; Çoksan, Sami; Akarsu, Albina Sıla; Sayılan, Gülden (null; 2019-12-21)
Teknolojinin gelişim hızındaki dramatik artışla birlikte ortaya çıkan olgular, sosyal ve politik yaşam üzerinde pek çok yönden etkili olmuştur. Bu olgulardan biri de bilginin miktarında ve dolaşım olanaklarında büyüme, bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ve erişilebilirliğin artmasıdır. Öte yandan, iletişimde taşınan bilgiler her zaman gerçekliğe paralel nitelikte olmayabilmektedir. Dolayısıyla teknolojideki gelişmeyle birlikte hatalı bilgilerin taşınması da daha kolay hale gelmiştir. Günümüzdeki iletişim ...
Epic gaze in Paradise Lost
Demirel, Fatih; Sönmez, Margaret Jeanne M.; Department of English Literature (2021-2-01)
This study aims to investigate the workings of gaze in John Milton’s Paradise Lost with regard to Helen Lovatt’s book on epic gaze and the theoretical insights of three important writers on gaze: Sartre, Foucault and Lacan. The study focusses on four main characters of the epic: Satan, God, Adam and Eve. Lovatt’s epic gaze proves to be an appropriate starting point for this study, while the other named theorists’ ideas are employed more or less for different characters and for different scenes. Sartre’s not...
Toplumsal Tabakalaşma
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (null, Martı Kitap ve Yayınevi, 2002-01-01)
Parties of power in Post-Soviet Russia (1991-2008)
Günay, Mehmet Zeki; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of Eurasian Studies (2008)
This thesis seeks to examine the ‘parties of power’ in the Russian Federation between 1991 and 2008. The thesis also discusses the political party system and political party development in post-Soviet Russia. The thesis focuses mainly on the United Russia party and compares it with the former ‘parties of power’ in the Russian Federation. The main argument of the thesis is that as compared to the previous ‘parties of power’, which were affiliated mainly with the prime ministers without achieving party consol...
Citation Formats
N. Erdoğan, “Nerede bu Devlet,” birikim, pp. 0–0, 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72877.