Toplumsal Tabakalaşma

2002-01-01

Suggestions

Toplumsal Yapı Ve Eğitim
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kapitalist üretim biçimi, yapısı gereği eşit olmayan gelişme yasalarına uyar. Bu toplum biçiminin bir dengeler bütünü olduğunu savlayan görüş, kuramla nesnel gerçeklik arasındaki uyuşmazlığın nedenini piyasa mekanizmasının tam olarak işleyememesine bağlar. Bu yapı içinde eğitim kurumlarının ana işlevleri: 1) Toplumsal üretim için gerekli temel bilgi ve becerileri Öğretmek, geliştirmek, 2) Sistemin ideolojisini yaymak, benimsetmek olarak özetlenebilir. Bu ana işlevler yanında kapitalizmin kendine özgü iç çel...
Toplumsal Hayat İçerisinde Olumlu Sosyal Davranışların Gelişimi
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm (NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, 2021-01-01)
Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
Toplumsal mobilite ve koruyucu yaklaşımlar
Yılmaz, Şerife (Hipokrat Yayınevi, 2021-09-01)
Interpretable spatio-temporal networks for modeling and forecasting societal events
Ertuğrul, Ali Mert; Taşkaya Temizel, Tuğba; Department of Information Systems (2019)
The relationships between individual activities and societal events (e.g. migrations, social movements) are complex due to the various social, temporal and spatial factors. Understanding such relationships in the context of various societal events such as street protests and opioid crisis, and forecasting these events are important as they have great impacts on public policies and supporting decision making of authorities. In this thesis, novel, spatio-temporal, deep neural networks are proposed (i) to fore...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, Toplumsal Tabakalaşma. 2002, p. 316.