Arkeoloji Nasıl Anlatılır? Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN ile Söyleşi- Varlık Dergisi

2023-02-01

Suggestions

Arkeoloji'de Ritüel ve Toplum
Atakuman, Çiğdem (Ege Yayınları, 2019-06-01)
Tekstil ve Moda Nasıl Anlatılır? Yüksel ŞAHİN ile Söyleşi- Varlık Dergisi
Bican, Mine (2022-12-01)
Felsefe Diyalogları
Karademir, Aret (2016-01-01)
Felsefe ile akademik anlamda ilgilenen kişilerin ele alıp incelediği felsefi sorunları, gündelik hayatımızın seyri içinde, çoğu zaman ya göremeyiz ya da görmezden geliriz. Bu sorunlar, aslında, sadece gündelik hayatımızla değil, bütün yaşamımızla doğrudan ilgili olmalarına rağmen, gereksiz sorunlar gibi görülürler ve onları ciddiye almanın aklı karıştırmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülür. Bu durumun ortaya çıkmasının, yani felsefenin ilgilendiği sorunların sıradan insanların ilgileri dışında kalmasını...
Mimarlık Pratiğinde Nerede Ayrı/Aykırı Düştük
Sargın, Güven Arif (yort, 2020-04-01)
Osmanlı Evleri Üzerine Yeniden Düşünmek: 18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi Örneği
Özkaya, Hatice Gökçen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-19)
Mimarlık alanında Osmanlı yazılı belgelerini kullanan araştırmacıların sayısındaki artışla birlikte, Osmanlı evleri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmeye başlandı. Bu değerlendirmelerde belgeler, daha önce sıklıkla yapılan tipolojik çalışmaların aksine, konutların genelleme yapılamayacak kadar çeşitlendiğini ortaya koyuyor. Bu durumdan hareketle, bu makale, 1742-1765 yılları arasında Ahkâm defterlerindeki istibdal hükümlerinde karşılaşılan beş ev örneğine odaklanarak, bu alandaki çalışmalara bi...
Citation Formats
M. Bican, “Arkeoloji Nasıl Anlatılır? Zeynep ÇİZMELİ ÖĞÜN ile Söyleşi- Varlık Dergisi,” 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://metu.academia.edu/MineBican.