Rekabet Hukuku Açısından Kıyaslama Benchmarking

2013-12-01

Suggestions

Rekabet Hukuku ve Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Seçkin Yayınevi, 2012-01-01)
Rekabet Hukuku ve Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (null, Seckin Yayincilik, 2014-01-01)
Avrupa Birliği konusunda ders verilen pek çok üniversite de ders kitabı olarak kullanılmakta olan kitabın ilk iki baskısının kısa sürede tükenmesi üzerine, kitabın güncellenmiş üçüncü baskısı yapılmıştır. Altı üyeli olarak kurulan Avrupa Birliği (AB), zaman içinde bir yandan üye sayısını artırmış, diğer yandan ekonomik entegrasyonun daha ileri aşamalarına geçmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, hem AB müktesebatı genişlemiş hem de AB kurumlarının yetkisi artmıştır ve sonuçta AB alanı giderek daha da karm...
Rekabet Hukuku Uyum Programları ve Bankacılık Alanında Uygulanması
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2013-09-01)
Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar
Aşçıoğlu Öz, Gamze (9786055865450, On İki Levha Yayınları, 2008-01-01)
Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Medyada Yoğunlaşma
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2001-02-01)
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Rekabet Hukuku Açısından Kıyaslama Benchmarking,” Rekabet Forumu, pp. 8–18, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: www.rekabetforumu.org.tr.