Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar

2008-01-01

Suggestions

Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Medyada Yoğunlaşma
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2001-02-01)
Rekabet Hukuku Açısından Kıyaslama Benchmarking
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2013-12-01)
Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar Yoğunlaşma İşlemlerinin Kontrolü
Aşçıoğlu Öz, Gamze (null; 2005-10-08)
Rekabet Hukuku ve Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Seçkin Yayınevi, 2012-01-01)
Rekabet Hukuku ve Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (null, Seckin Yayincilik, 2014-01-01)
Avrupa Birliği konusunda ders verilen pek çok üniversite de ders kitabı olarak kullanılmakta olan kitabın ilk iki baskısının kısa sürede tükenmesi üzerine, kitabın güncellenmiş üçüncü baskısı yapılmıştır. Altı üyeli olarak kurulan Avrupa Birliği (AB), zaman içinde bir yandan üye sayısını artırmış, diğer yandan ekonomik entegrasyonun daha ileri aşamalarına geçmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, hem AB müktesebatı genişlemiş hem de AB kurumlarının yetkisi artmıştır ve sonuçta AB alanı giderek daha da karm...
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar. 2008, p. 20.