Orta Asya’da Ulus Devlet İnşası ve Türkiye: Genel Bir Değerlendirme

2012-01-01

Suggestions

Orta Asya’da İslami Uyanış, Radikal İslami Hareketler ve Bu Hareketlerin Bölge Politikasına Etkileri
Köksal, Pınar (2003-01-01)
Changing principles of international water law in Central Asia: Addressing the crisis, from customary practice to virtual water footprints
Arynova, Aigul; Kahveci Özgür, Hayriye; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-6)
Laws regulating transboundary water allocation in Central Asia discriminate water interests of upperstream states and contribute to the excessive water use by downstream states. The present research studies water conflict in Central Asia emphasizing the changing impacts of international water law and its cardinal principle, the equitable and reasonable utilization (ERU). A review of the main water regime which had developed in Central Asia including agreements signed following the USSR’s collapse is conduct...
Orta Asya’da siyasal istikrar ve demokrasi dengesi: Kırgızistan örneği
Köksal, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-6-1)
Bu çalışma, Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan’da siyasal istikrar ile demokrasi arasındaki dengeyi incelemeyi amaçlamaktadır. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanmış olan Kırgızistan, tüm diğer eski birlik cumhuriyetleri gibi çok yönlü bir geçiş sürecine girdi. Bu sürece damgasını vuran resmi politikanın başlıca amacı, piyasa ekonomisini benimsemiş, bağımsız, demokratik ve laik ulus-devletler yaratmaktı. Bu alanlarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek amacı ile siyas...
Orta Asya da Siyasal İstikrar ve Demokrasi Dengesi Kırgızistan Örneği
Köksal, Pınar (2007-01-01)
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlık Dönemi Temel Sorunlarına Genel Bir Bakış
Köksal, Pınar (SOTA Publications, 2002-01-01)
Citation Formats
P. Köksal, “Orta Asya’da Ulus Devlet İnşası ve Türkiye: Genel Bir Değerlendirme,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72995.