Hide/Show Apps

Orta Asya’da siyasal istikrar ve demokrasi dengesi: Kırgızistan örneği

Bu çalışma, Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan’da siyasal istikrar ile demokrasi arasındaki dengeyi incelemeyi amaçlamaktadır. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanmış olan Kırgızistan, tüm diğer eski birlik cumhuriyetleri gibi çok yönlü bir geçiş sürecine girdi. Bu sürece damgasını vuran resmi politikanın başlıca amacı, piyasa ekonomisini benimsemiş, bağımsız, demokratik ve laik ulus-devletler yaratmaktı. Bu alanlarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek amacı ile siyasal istikrara öncelik tanıyan Kırgız Devlet Başkanı Askar Akaev, demokratik girişimleri bu amaca ulaşabilmek için engellemiştir. Kırgızistan, siyasal istikrar ile demokrasi dengesinin demokrasi aleyhine olan bozukluğu nedeniyle uzun dönemde, hem siyasal istikrarı hem de demokratik kazanımları yitirebilir.