Yeni Dünyanın Yeni Hukuku

2018-09-01
Yaşamın her alanını önlenemez biçimde etkileyen dijital dönüşüm, günlük yaşamımızı tamamıyla değiştirmekte, yeni alışkanlıklar hatta bağımlılıklar yaratmaktadır. Ticari ilişkiler üzerindeki etkisine ayak uyduracak hızla olmasa da, kamu hizmetlerinin görülmesinde ve uluslararası ilişkilerde dijital dönüşüm ciddi paradigma değişikliklerine neden olmakta, 2000’li yılların başında küreselleşme ile değişen değerler ve dengeler, şimdi de teknolojik gelişmelerle değişmektedir. Bu teknolojik dönüşümün toplumsal ve hukuki sonuçları elbette olacaktır. Genom teknolojileri; genetik verilerin toplanması, kullanılması, saklanması gibi insan sağlığı ve geleceğiyle ilgili konular teknolojik gelişmelerin etkilediği konuların başında gelmektedir. Bu konularla ilgili tartışmalar da etik, hukuk ve politika alanlarını birlikte ilgilendirmektedir.
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Yeni Dünyanın Yeni Hukuku,” pp. 60–64, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http./odtulu.metu.edu.tr/dergiler/64/64.html.