A post-pandemic reassessment of the New Urbanism principles

Download
2021-12-09
Kaya, Yasin Yağız
To live and take shelter, creating a physical environment for human beings first started with carving and then continued with the learning of constructing and building. These constructed physical environments expanded over time according to the needs and ultimately became cities. Several factors affect the physical forms of the cities. Some of these factors are directly related to human decisions, while others are independent of people. In history, cities and urban space design have continuously changed and transformed under the impacts of these factors. The literature of urban design includes several theoretical approaches debating the factors to be considered in urban design and how the changes in cities should be accordingly. Some urban design approaches have been transformed into a movement and embarked on by many people. The New Urbanism (NU) movement, which started in the United States in the 1980s, is one of these critical movements with a vision for cities future by proposing and promoting specific rules and approaches. Pandemics are factors that affect and causes changes in cities and the lifestyle of societies. There have been many pandemics throughout history. Cities, the living spaces where people interact intensively, are very suitable for diseases to spread. Hence, under the pandemic conditions, how people have to behave, and how cities should be designed are emerging research questions. This research aims to re-evaluate the design principles and strategies of the New Urbanism movement after the COVID-19 pandemic. First, it reveals the most mentioned topics related to post COVID-19 and urban design by using the systematic review method. Later, it seeks to understand which concepts of NU are compatible and incompatible with the revealed topics of the post-pandemic period. Finally, it discusses and re-evaluates the critical concepts of the NU movement that should be reconsidered in in the design of current and future cities for the post-COVID-19.

Suggestions

How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
Themes of Place and Space in Design Teaching: A Joint Studio Experiment in Amasya
Ulusu Uraz, Türkan; Balamir, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
The design studio is a medium of intense learning in architectural education. A learning experiment that engages in critical practice, seeking to present values instead of mere techniques, promoting investigative work rather than trying to bring exact definitions to what must be, is typical of architectural studio education. The choice of a theme around which to structure studio work is significant in this respect; themes define the trajectory and act as filters of perception, thought and action, which the ...
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması
Gündoğan, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-1)
Borderline (sınır) kişilik örgütlenmesi, kimlik dağılması (tutarsız ve çelişkili benlik ve öteki algısı), ilkel savunmaların kullanılması (çoğunlukla bölme [splitting] ve yansıtmalı özdeşim [projective identification]) ve gerçeği değerlendirme yetisinde e ksiklikler ile karakterize olan güçsüz benliğin yer aldığı kişilik örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 32 yaşında bekar ve çalışan bir kadın olan Beril M.’nin başvuru nedenleri ve terapi sürecinde gündem olan şikayetleri dayanak alınarak tanımlama do...
Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Öncü, Semiral; Şengel, Erhan; Delialioğlu, Ömer (2013)
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta o...
Historic Landscape vs. Urban Commodity?: The Case of Yedikule Urban Gardens, Istanbul
DURUSOY ÖZMEN, Elifnaz; Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2016-01-01)
Urban gardens are formed by an interrelation of natural, social, and economic dynamics over time. At the interface of the urban and rural, they provide important social and psychological benefits beyond their explicit environmental and ecological value. By providing opportunities for urban farming and agricultural production, the gardens offer a rejuvenation of collectivity within communities. However, these unique characteristics also make them some of the areas most vulnerable to the irrepressible growth ...
Citation Formats
Y. Y. Kaya, “A post-pandemic reassessment of the New Urbanism principles,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2021.