Tekstil Endüstrisi-İpek İşleme Atıksularından Membran Hibrit Proseslerle Serisin Geri Kazanımı

2017-04-20
Kiraz, Bora
Bayram, İsmail
Yetiş, Ülkü
Çapar, Gökşen
Citation Formats
B. Kiraz, İ. Bayram, Ü. Yetiş, and G. Çapar, “Tekstil Endüstrisi-İpek İşleme Atıksularından Membran Hibrit Proseslerle Serisin Geri Kazanımı,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73178.