Tekstil Endüstrisi-İpek İşleme Atıksularından Membran Hibrit Proseslerle Serisin Geri Kazanımı

2017-04-20
KİRAZ, BORA
BAYRAM, İSMAİL
YETİŞ, ÜLKÜ
ÇAPAR, GÖKŞEN
Citation Formats
B. KİRAZ, İ. BAYRAM, Ü. YETİŞ, and G. ÇAPAR, “Tekstil Endüstrisi-İpek İşleme Atıksularından Membran Hibrit Proseslerle Serisin Geri Kazanımı,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73178.