Tekstil atıksularından serisin geri kazanımı ve serisinin yeniden kullanım olanaklarının araştırılması