Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi

2015-06-14
Arslan, Pınar
Uğur, Kalkan
Harun, Tıraş
İlhan Ozan, Tunçöz
Yosheph, Yang
Özgen, Serkan
Gürses, Ercan
Şahin, Melin
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada kanatları büyük oranda şekil değiştirebilen bir insansız hava aracının hibrit tasarımlıfirar kenarı kontrol yüzeyi incelenecektir. Hibrit kontrol yüzeyi kompozit bir malzeme ve büyük oranda şekil değiştirebilen diğer bir malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Kontrol yüzeylerinin hareketi servo motorlardan gelen kuvvetlerle sağlanmaktadır. Kontrol yüzeyinin profili önce NACA 6510 olacak, daha sonra NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine dönüştürülerek şekil değiştirmesi sağlanacaktır. Hibrit firar kenarıkontrol yüzeyi, hem aerodinamik analizler hem de yapısal analizlerle tasarlanacaktır. Bu bildiride ağırlıklıolarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri sunulacaktır. Her bir şekil değiştirme konfigürasyonu için çözüm ağı oluşturma işlemi, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde geliştirilen bir betik fonksiyonu kullanılarak istenilen üç boyutlu bir geometriye ve akış parametrelerine göre kolayca yapılabilmektedir.
Citation Formats
P. Arslan et al., “Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi,” presented at the UMTS2015, İzmir, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73515.