Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi

2015-06-14
Arslan, Pınar
Uğur, Kalkan
Harun, Tıraş
İlhan Ozan, Tunçöz
Yosheph, Yang
Özgen, Serkan
Gürses, Ercan
Şahin, Melin
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada kanatları büyük oranda şekil değiştirebilen bir insansız hava aracının hibrit tasarımlıfirar kenarı kontrol yüzeyi incelenecektir. Hibrit kontrol yüzeyi kompozit bir malzeme ve büyük oranda şekil değiştirebilen diğer bir malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Kontrol yüzeylerinin hareketi servo motorlardan gelen kuvvetlerle sağlanmaktadır. Kontrol yüzeyinin profili önce NACA 6510 olacak, daha sonra NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine dönüştürülerek şekil değiştirmesi sağlanacaktır. Hibrit firar kenarıkontrol yüzeyi, hem aerodinamik analizler hem de yapısal analizlerle tasarlanacaktır. Bu bildiride ağırlıklıolarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri sunulacaktır. Her bir şekil değiştirme konfigürasyonu için çözüm ağı oluşturma işlemi, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde geliştirilen bir betik fonksiyonu kullanılarak istenilen üç boyutlu bir geometriye ve akış parametrelerine göre kolayca yapılabilmektedir.
UMTS2015

Suggestions

Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan kontrol yüzeyine sahip insansız hava aracı kanatlarının aerodinamik özelliklerinin değerlendirilmesi
Topaç, Ömer Tanay; Taşdemir, Burcu; Gürses, Ercan; Çöker, Demirkan (null; 2014-06-27)
In this work, aerodynamic analysis of an unmanned aerial vehicle wing having conventional and unconventional control surfaces was conducted. Pointwise® V17.0-R2 and SU2 V2.0.001 package programs were used for the analysis. Required torque to deflect conventional control surfaces was calculated by using aerodynamic data obtained from the analysis. Required torque to deflect unconventional control surfaces was calculated in another proceeding using aerodynamic data obtained in this study.
Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Kontrol Yüzeylerine Sahip İnsansız Hava Aracı Kanatlarının Aerodinamik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2014-06-25)
Bu bildiride insansız hava aracına ait bir kanattaki kontrol yüzeyleri konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan iki farklı konfigürasyonda aerodinamik açıdan incelenmiştir. Aerodinamik analizler için Pointwise® V17.0- R2 ve SU2 V2.0.001 adlı paket programlar kullanılmıştır. Konvansiyonel kontrol yüzeylerini hareket ettirebilecek tork miktarı aerodinamik veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerini hareket ettirecek tork miktarı ise bu çalışmadaki aerodinamik verileri kullanar...
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Bir Hibrid Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizleri
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2015-10-23)
It is envisioned that the fully morphing wings and/ or control surfaces, as they can increase the aerodynamic efficiency of the airplanes in every phases of the flight, could play significant role in the reduction of pollution in environment and also make airplanes always fuel efficient. In this study, the design and analyses of a fully morphing trailing edge control surface, which is developed within the scope of CHANGE Project, are presented. The Project was a 7th Framework Programme Project of European C...
Aero-structural analysis of the morphing trailing edge control surface of a fully morphing unmanned aerial vehicle wing
Kalkan, Uğur; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2017)
This thesis investigates the aero-structural analysis of the morphing trailing edge control surface of a fully morphing unmanned aerial vehicle wing for some camber morphing missions. Designed control surface was structurally analyzed with Finite Element Method using ANSYS Workbench v14.0 Static Structural module. Open Cell, Closed Cell designs with some material and thickness changes were studied in order to find the optimum design in terms of minimum weight and structural relevance. Analyses were both per...
Design and analysis of a hybrid trailing edge control surface of a fully morphing unmanned aerial vehicle wing
Tunçöz, İlhan Ozan; Yaman, Yavuz; Department of Aerospace Engineering (2015)
In this thesis, the design and analysis of a hybrid trailing edge control surface of a fully morphing unmanned aerial vehicle wing having the ability to perform both camber and decamber morphings were conducted. The design of the control surface was done by CATIA V5-6R2012 package program. Two distinct designs, so-called open cell and closed cell designs were initially analyzed via Finite Element Method by using the commercial software ANSYS Workbench v14.0 in in-vacuo condition. Several trade-off studies i...
Citation Formats
P. Arslan et al., “Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi,” presented at the UMTS2015, İzmir, Turkey, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73515.