Yüksekten Düşme İş Kazalarının Giyilebilir Sensörler ile Tespiti ve Nesnelerin İnterneti Kullanılarak Kaza Etkilerinin Azaltılması

2016-10-01

Suggestions

Yüksekten Düşme İş Kazalarının Giyilebilir Sensörler ile Tespiti ve Nesnelerin İnterneti Kullanılarak Kaza Etkilerinin Azaltılması
Akçamete Güngör, Aslı(2018-12-31)
İnşaat endüstrisi çalışma koşullarının tehlikeli içeriği nedeniyle iş kazalarının yaygın olarak yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Yüksekten düşme iş kazaları ise, inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları arasında en başı çekmekte, koruma ve önleme faaliyetlerinin eksik uygulanması veya uygulanmaması gibi yetersizliklere dayalı olarak bu kazalara bağlı ölümlülük oranlarında uzun yıllardır azalma görülmemektedir. Bu proje ile sunulan çalışmada, yüksekten düşme iş kazalarında yaşanan ölüm oranlarının aza...
Detecting falls-from-height with wearable sensors and reducing the consequences of occupational fall accidents leveraging Internet-of-Things
Dogan, Onur; Akçamete Güngör, Aslı; Department of Civil Engineering (2019)
Hazardous and labor-intensive nature of the construction industry has a prominent impact on increasing the number of occupational accidents and fatalities in construction. Falls-from-height (FFH) is one of the most important sources of these fatalities. Despite many valuable prevention strategies and efforts implemented against occupational fall accidents on construction sites, the fatality rate records do not indicate a significant decrease. In medical literature, the time passed after the accident is crit...
Shape change and ablation modelling of thermal protection systems of high-speed aerospace vehicles
Ertürk, Görkem; Akgün, Mehmet A.; Department of Aerospace Engineering (2003)
Aerodynamic performance of tall buildings: a study on the relation between wind escape and outrigger floors
Aksu, Yeliz; Ay, Bekir Özer; Department of Building Science in Architecture (2019)
Numbers of slender tall buildings, particularly “super-slenders”, are increasing rapidly due to the quest for maximizing the leasable space in plan or being iconic or both. With their relatively short structural depth in plan, limiting the top drift, in other words, satisfying the serviceability limit is usually the governing constraint in their design. Using multi-level outriggers, tuned mass dampers and distinctive aerodynamic modifications such as wind flow openings together is rather mandatory to realiz...
Yüksek hızlı viskoz jetlerin atomizasyon probleminin parçacık görüntüleme tekniği ile parametrik olarak incelenmesi
Öçer, Erkin N.; Özgen, Serkan; Uzol, Oğuz(2009)
Citation Formats
O. Dogan and A. Akçamete Güngör, “Yüksekten Düşme İş Kazalarının Giyilebilir Sensörler ile Tespiti ve Nesnelerin İnterneti Kullanılarak Kaza Etkilerinin Azaltılması,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://makine.anadolu.edu.tr/dosya/pyyk2016.pdf.