Yüksekten Düşme İş Kazalarının Giyilebilir Sensörler ile Tespiti ve Nesnelerin İnterneti Kullanılarak Kaza Etkilerinin Azaltılması

İnşaat endüstrisi çalışma koşullarının tehlikeli içeriği nedeniyle iş kazalarının yaygın olarak yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Yüksekten düşme iş kazaları ise, inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları arasında en başı çekmekte, koruma ve önleme faaliyetlerinin eksik uygulanması veya uygulanmaması gibi yetersizliklere dayalı olarak bu kazalara bağlı ölümlülük oranlarında uzun yıllardır azalma görülmemektedir. Bu proje ile sunulan çalışmada, yüksekten düşme iş kazalarında yaşanan ölüm oranlarının azaltılması ve kaza etkilerinin hafifletilmesini desteklemek hedeflenmiştir. Bu maksatla giyilebilir sensörlerin kullanımıyla kazanın anlık tespitinin gerçekleştirilmesine ve nesnelerin interneti kapsamında kazazedenin acil müdahale ekipleriyle en erken sürede buluşturulmasına olanak sağlayacak teknolojik bir ürün prototipi geliştirilecektir. Riske maruz kalabilecek çalışanların kullanması amaçlanan sistemin, inşaat sahalarında yüksekten düşmenin gerçekleşme riskinin yüksek olduğu çeşitli alanlar için saha deneyleri yapılacak ve elde edilen çıktılar değerlendirilerek paylaşılacaktır.